Liečba v kúpeľoch po operácií

Absolvovali ste tento rok náročnú operáciu? Zistite, či máte v rámci rekonvalescencie nárok aj na kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou.

Kúpeľná liečba po operácii

Operácia vo väčšine prípadov znamená náročný zásah do organizmu, z ktorého sa ľudské telo zotavuje niekoľko mesiacov, či dokonca sa v niektorých prípadoch už nevráti do pôvodnej formy vôbec. 

Rekonvalescencia po operácií môže trvať aj niekoľko mesiacov a vyžaduje si dôslednú rehabilitáciu. Kúpeľná liečba vo veľkej miere pomáha urýchliť zotavenie takto zaťaženého organizmu, a preto po mnohých operáciách tvorí neoddeliteľnú súčasť liečebného procesu. 

Po ktorých operáciách by mali pacienti absolvovať kúpeľnú liečbu

Medzi operácie, po ktorých má pacient nárok na kúpeľnú liečbu, patria prevažne operácie pohybového aparátu a zložitejšie operačné zákroky. Ide napríklad o:

  • stavy po operáciách srdcových chýb,
  • stavy po operáciách žalúdka,
  • stavy po operáciách horných dýchacích orgánov,
  • stavy po operáciách pohybového ústrojentsva.

Nárok na kúpeľnú liečbu nevzniká pri zákrokoch z odboru jednodňovej chirurgie ani pri menej náročných endoskopických operáciách. 

Všetky operácie, po ktorých má pacient nárok na absolvovanie kúpeľnej liečby, aj konkrétne podmienky jej získania, určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu.

Vybavenie kúpeľnej liečby po operácii

Až na pár výnimiek sú pooperačné stavy zaradené v indikačnej skupine A. Vybaviť kúpeľnú liečbu je možné na základe tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu, ktoré v tomto prípade zvyčajne vypisuje operatér, ale vypísať ho na odporúčanie špecialistu môže aj všeobecný lekár. 

Zistite viac o kúpeľnej liečbe v skupine A

Scroll to Top