Kedy poisťovňa prepláca sprievodcu v kúpeľoch?

Sprievod v kúpeľoch je bežnou záležitosťou v prípade liečebného pobytu u starších ľudí či malých detí. Viete, aké podmienky musíte splniť, aby vám poisťovňa sprievod preplatila?

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Úlohou sprievodcu počas kúpeľnej liečby je uľahčiť absolvovanie liečby pacientovi, ktorý by v dôsledku svojho zdravotného stavu nebol schopný absolvovať liečenie samostatne. 

Sprievodca môže ísť do kúpeľov ako samoplatca, alebo v prípade splnenia stanovených podmienok aj s príspevkom zdravotnej poisťovne.

Sprievod v kúpeľoch pomáha starším ľuďom zvýšiť efektivitu liečenia

Kedy poisťovňa prepláca sprievodcu

O sprievodcu počas kúpeľnej liečby môžu požiadať:

  • pacienti so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc,
  • detskí pacienti – do 3 rokov.

Požiadavku na čiastočnú úhradu za sprievodcu je potrebné uviesť priamo v Návrhu na kúpeľnú liečbu, pričom navrhujúci lekár je povinný potrebu sprievodcu náležite zdôvodniť. 

Zákon upravuje poisťovni povinnosť schváliť sprievodcu len pri detských pacientoch do 3 rokov. V ostatných prípadoch je schválenie liečebného pobytu spolu so sprievodcom na revíznom lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne. O schválení, reps. neschválení sprievodcu na kúpeľný pobyt nerozhoduje diagnóza pacienta, ale jeho klinický stav a miera odkázanosti na pomoc inej osoby.

Doprovod dieťaťa do kúpeľov

V prípade detskej kúpeľnej liečby má poisťovňa zákonnú povinnosť schváliť čiastočnú úhradu sprievodcu len u dieťaťa do 3 rokov veku. U starších detí je možné požiadať o úhradu doprovodu len v prípade, ak ide o ťažko zdravotne postihnutých občanov alebo lekár nutnosť sprievodcu v kúpeľoch v Návrhu zdôvodní iným relevantným dôvodom. Inak je možné ísť s dieťaťom ako sprievod len za plnú úhradu

Doprovod dieťaťa nad 3 roky posudzuje poisťovňa individuálne

Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú absolvovanie detskej kúpeľnej liečby bez doprovodu najskôr po dosiahnutí 7 roku života. Dôležité informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, či pustiť dieťa do kúpeľov samé alebo ísť s ním ako doprovod nájdete v článku Dieťa v kúpeľoch. Samé alebo s doprovodom?

Aké náklady preplatí sprievodcovi poisťovňa

V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu zdravotná poisťovňa uhrádza náklady na jeho pobyt vo výške 4,98 € za deň pobytu. 

Zvyšok ceny pobytu v kúpeľnom zariadení si sprievodca hradí sám podľa aktuálneho cenníka kúpeľného zariadenia.

Sprievodca v  kúpeľoch  OČR alebo PN

Sprievodca, ktorý bol schválený zdravotnou poisťovňou, má v prípade, ak ide o rodinného príslušníka, nárok na čerpanie príspevku na ošetrovanie člena rodiny. Tento príspevok je však možné poberať maximálne 10 dní, pričom štandardná dĺžka kúpeľnej liečby je 21 až 28 dní. 

Na zvyšné dni trvania kúpeľnej liečby si môže sprievodca vybaviť u svojho obvodného lekára dočasnú práceneschopnosť.

Nutnosť sprievodcu a oprávnenosť OČR/PN môže preskúmať posudkový lekár sociálneho poistenia. Potreba sprievodcu je v týchto prípadoch vždy posudzovaná individuálne so zreteľom na závažnosť zdravotného stavu pacienta. 

Viac informácií o PN a kúpeľnej liečbe si môžete prečítať v článku Pracovná neschopnosť počas kúpeľnej liečby.

Časté otázky

Zákon upravuje poisťovni povinnosť schváliť sprievodcu len dieťaťu do 3 rokov života.

Požiadať o sprievodcu môžu detskí pacienti a osoby so zníženou samostatnosťou.

Požiadať o liečebný pobyt so sprievodcom je možné prostredníctvom Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Každá žiadosť o sprievodcu je posudzovaná individuálne. Hlavným rozhodovacím kritériom je odkázanosť poistenca na asistenciu. Pozrieť ďalšie kritéria.

Nie, poisťovňa prepláca len časť nákladov. Zistiť viac.

Áno, sprievodca, ktorý bol schválený poisťovňou, má nárok na čerpanie OČR, ale len 10 dní liečebného pobytu. Ďalšie možnosti náhrady príjmu pre sprievodcu v kúpeľoch tu.

Scroll to Top