Hradená liečba typu B

Do úhradovej skupiny kúpeľnej liečby B spadajú podľa zákona menej vážne diagnózy a niektoré chronické ochorenia. Pacientovi, ktorý absolvuje liečebný pobyt skupiny B, poisťovňa uhrádza len zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch.

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu v skupine B

Medzi indikácie kúpeľnej liečby v skupine B spadajú menej vážne diagnózy a chronické ochorenia. Ide napríklad o:

  • stavy po operáciách srdcových chýb,
  • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva,
  • chronické nervové choroby,
  • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
  • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
  • chronické choroby obličiek,
  • chronické ochorenia obehového systému,
  • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva.

Kompletný zoznam všetkých indikácií, ktoré spadajú pod indikačnú skupinu B, špecifikuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu.

Ako požiadať o kúpeľnú liečbu skupina B

Požiadať o kúpeľnú liečbu v skupine B je možné prostredníctvom tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu. Toto tlačivo vám vypíše lekár špecialista, prípadne všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu. 

Vyplnený Návrh je potrebné osobne zaniesť na pobočku zdravotnej poisťovne, prípadne ho zaslať poštou na korešpondenčnú adresu poisťovne. 

Ako prebieha vybavenie liečebného pobytu v skupine B

Po schválení kúpeľnej liečby skupiny B pošle poisťovňa poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby spolu so zoznamom kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. V Oznámení o schválení kúpeľnej liečba poistenec nájde aj informácie o dĺžke kúpeľnej liečby a posledný možný deň nástupu na kúpeľnú liečbu. 

Z tohto zoznamu si už následne stačí len vybrať konkrétne kúpeľné zariadenie a dohodnúť sa s nim na absolvovaní schválenej kúpeľnej liečby.

Čo uhrádza zdravotná poisťovňa pri liečebnom pobyte v skupine B

Poistencovi, ktorý ide na liečebný pobyt cez poisťovňu v skupine B, poisťovňa uhrádza: 

Zdravotná starostlivosť 

V rámci kúpeľnej liečby v skupine B poisťovňa uhrádza pacientovi zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch. Tá pozostáva z lekárskych vyšetrení a predpísaných kúpeľných procedúr (priemerne 3 procedúry denne). 

Poplatky v kúpeľoch pri liečebnom pobyte skupina B 

Pri absolvovaní liečebného pobytu skupiny B pacient uhrádza: 

Strava a ubytovanie 

Poplatok za stravu a ubytovanie v skupine B určujú jednotlivé kúpele podľa svojho aktuálneho cenníka. 

Daň z ubytovania

Podobne, ako pri liečbe v skupine A, aj pri liečebnom pobyte v skupine B, platí pacient aj daň z ubytovania. Jej výška závisí od Všeobecne záväzného nariadenia daného kúpeľného mesta.

Viac informácií o poplatkoch, ktoré na vás čakajú počas liečebného pobytu v kúpeľoch, nájdete v článku Aké poplatky zaplatíte pri pobyte v kúpeľnom zariadení

Špecifiká vybavenia liečenia v skupine A v závislosti od zdravotnej poisťovne

Ako postupovať pri vybavení kúpeľnej liečby v skupine B

Jednoduchý návod ako postupovať pri vybavení kúpeľnej liečby v skupine B si môžete stiahnuť tu:

Časté otázky

Podľa zákona spadajú pod  indikačnú skupinu B menej vážne diagnózy a niektoré chronické ochorenia. Kompletný zoznam všetkých indikácií v skupine B je dostupný v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu.

Vybavenie kúpeľnej liečby v skupine B začína podaním Návrhu na kúpeľnú liečbu. Po schválení Návrhu zdravotnou poisťovňou si už následne stačí len vybrať konkrétne kúpeľné zariadenie a dohodnúť si s ním termín liečebného pobytu.

V prípade kúpeľnej liečby v skupine B uhrádza poisťovňa len náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Za liečebný pobyt v skupine B pacient hradí v plnej výške náklady za ubytovanie a stravovanie, ktorých výška závisí od aktuálneho cenníka kúpeľov a daň z ubytovania.

Áno, kúpeľné zariadenie, v ktorom pacient strávi liečebný pobyt v skupine B, si pacient vyberá sám zo zoznamu kúpeľných zariadení, s ktorými má jeho zdravotná poisťovňa zmluvu na liečbu jeho indikácie.

Scroll to Top