Kúpeľné procedúry

Balneoterapia a kúpeľná liečba prechádza neustálym vývojom a okrem tradičných kúpeľných procedúr, ktoré pozná ľudstvo už po stáročia, dnes kúpele využívajú aj moderné fyziatrické a balneologické postupy. Komplexný kúpeľný liečebný pobyt tak pozostáva z kombinácie rôznych kúpeľných procedúr, ktoré majú blahodárny účinok nielen na telo, ale aj dušu.

Kúpeľné procedúry – základný kameň liečebného pobytu 

Kúpeľné procedúry tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby. Pri absolvovaní kúpeľnej liečby cez zdravotnú poisťovňu prepláca poisťovňa absolvovanie 3 procedúr denne. Kúpeľné procedúry sa poskytujú 6 dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov. 

Celkovo tak pacient počas liečby cez poisťovňu absolvuje 54 liečebných procedúr (21 dňový pobyt) alebo 72 liečebných procedúr (pobyt na 28 dní). 

Rozpis procedúr tzv. Kúpeľný preukaz, v ktorom sa nachádza čas a miesto konania každej predpísanej procedúry, dostane pacient  na začiatku kúpeľného pobytu po absolvovaní lekárskej prehliadky. Počet procedúr denne sa pohybuje od 1 až po 5 procedúr, priemerne ide o 3 procedúry denne. Pre priaznivý efekt kúpeľnej liečby a zlepšenie zdravotného stavu je dôležité absolvovať všetky predpísané procedúry.

RADA OD NÁS:

Pred každou procedúrou odovzdajte svoj kúpeľný preukaz pracovníkovi kúpeľov, ktorý vám následne svojím podpisom potvrdí jej absolvovanie. Správnosť údajov v kúpeľnom preukaze a potvrdenie absolvovania procedúr si dobre strážte, pred odchodom z kúpeľov budete správnosť týchto údajov potvrdzovať svojím podpisom.

Ako prebieha podávanie procedúr? 

Miesto podávania procedúry je vyznačené v Kúpeľnom preukaze. Kúpele často vyžadujú  od svojich pacientov, aby sa na procedúru dostavili 10 až 15 minút vopred. Väčšina procedúr nevyžaduje špeciálnu prípravu alebo pomôcky. No napríklad pri procedúrach v bazéne môže byť potrebné priniesť si so sebou plavky. Tieto informácie sú zaznačené v Kúpeľnom preukaze. 

RADA OD NÁS:

V prvých dňoch vám kúpele môžu pripadať ako malé bludisko a nájsť správne miesto podávania procedúry môže trvať dlhšie. Choďte preto na svoje kúpeľné procedúry radšej s dostatočným predstihom. V prípade nedostavenia sa na procedúru alebo meškania vám vaša procedúra prepadne. 

Podľa čoho lekár vyberá kúpeľné procedúry 

Každá indikácia má svoje špecifické kúpeľné procedúry, ktoré dosahujú v jej liečbe potrebný efekt. Zároveň však kúpeľná procedúra môže mať aj kontraindikácie, v dôsledku ktorých nemusí byť vhodná pre všetkých pacientov. Všetky tieto aspekty je kúpeľný lekár pri svojom rozhodovaní povinný zvážiť. 

Po absolvovaní podrobného vstupného vyšetrenia a zhodnotenia zdravotného stavu pacienta spracuje ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny plán liečby, ktorý presne zohľadňuje jeho aktuálny zdravotný stav. 

RADA OD NÁS:

Netolerujete niektorú procedúru alebo sa u vás po jej absolvovaní objavili problémy, ktoré vás znepokojujú? Poraďte sa o vzniknutých skutočnostiach so svojim kúpeľným lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom absolvovaní resp. neabsolvovaní procedúry.

Rozdelenie kúpeľných procedúr 

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé kúpeľné procedúry využívajú a spôsobu ich poskytovania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín.

Elektroliečba

Elektroliečba využíva rôzne druhy elektrického prúdu s cieľom ovplyvniť fungovanie elektrovodivých tkanív v ľudskom tele. Kúpeľné procedúry z oblasti elektroliečby sa najčastejšie používajú na liečbu nervov a svalov. Čítať viac.

Masáže

Masáže využívajú celý rad rôznych masážnych techník, ktorých cieľom je urýchliť proces zotavovania zlepšením krvného obehu v problémovej oblasti, čo vedie k uvoľneniu svalov a zmierneniu bolesti. Čítať viac.

Teploliečba

Teploliečba využíva pôsobenie tepla na zvýšenie prekrvenia a urýchlenie metabolizmu tkanív, čo vedie k uvoľneniu svalového napätia a zníženiu bolesti.Čítať viac.

Vodoliečba

Väčšina procedúr z oblasti vodoliečby využíva blahodárne účinky termálnej a minerálnej vody na ľudský organizmus. Ďalej sem zaraďujeme procedúry, ktoré pracujú s fyzikálnym pôsobením vody. Čítať viac.

Zábaly

Rôzne formy zábalov majú v balneoterapii svoje nezastupiteľné miesto už celé stáročia. Teplé zábaly pomáhajú uvoľniť svalové napätie, zlepšiť prekrvenie, podporiť činnosť svalstva  aj pozitívne ovplyvniť látkovú výmenu v organizme. Čítať viac.

Liečebné inhalácie

Inhalácia predstavuje zámerné vdychovanie jemne rozptýlených látok (plyny, pary alebo hmloviny) s liečivým účinkom. Čítať viac.

Fototerapia

Kúpeľné procedúry z oblasti fototerapie využívajú pôsobenie svetla s protizápalovým a protibolestivým účinkom. Okrem toho vedie k regenerácií tkanív, čo úspešne ovplyvňuje jazvy, väzivá a chrupavky. Čítať viac.

Fyzioterapia 

Fyzioterapeutické procedúry zahŕňajú rôzne druhy cvičení, ktoré môžu byť individuálne alebo skupinové. Špeciálny liečebný telocvik je ordinovaný po úrazoch a pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu. Čítať viac.

Ostatné liečebné procedúry

Medzi ďalšie liečebné procedúry, ktoré je možné absolvovať počas kúpeľnej liečby, môžeme zaradiť napríklad pitnú kúru, soľnú jaskyňu a uhličité terapie. Čítať viac.

Skrášľujúce wellness procedúry

Okrem liečebných procedúr, ktorých cieľom je zlepšenie zdravotného stavu, väčšina kúpeľov ponúka aj relaxačné wellness procedúry, či dokonca skrášľujúce kúry. Čítať viac.

Čo sú to kúpeľné procedúry?

Kúpeľné procedúry predstavujú špeciálne liečebné postupy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby.

Koľko liečebných procedúr absolvujem počas liečebného pobytu cez poisťovňu?

Poisťovňa uhrádza priemerne 3 procedúry denne.

Kto rozhoduje o tom, aké kúpeľné procedúry počas liečebného pobytu absolvujem?

Konkrétne kúpeľné procedúry vyberá na základe podrobnej lekárskej prehliadky kúpeľný lekár.

Čo je to rozpis procedúr?

Rozpis procedúr, tzv. Kúpeľný preukaz, je dokument, v ktorom nájdete podrobný rozpis všetkých vašich procedúr s časom a miestom ich konania.

Kde prebieha podávanie procedúr?

Podávanie procedúr najčastejšie prebieha v tzv. Liečebných domoch. Presné miesto podávania procedúry nájdete v Kúpeľnom preukaze.

Čo robiť v prípade, ak niektorú procedúru netolerujem?

V prípade, ak máte roblém s niektorou podávanou procedúrou, informujte o tom vášho kúpeľného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Aké druhy kúpeľných procedúr poznáme?

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé procedúry využívajú a spôsobu ich podávania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín. Zaraďujeme sem napríklad vodoliečbu, teploliečbu, fyzioterapiu, inhalácie, elektroliečbu, masáže, kúpele a zábaly. 

Scroll to Top