Kúpeľné procedúry

Balneoterapia a kúpeľná liečba prechádza neustálym vývojom a okrem tradičných kúpeľných procedúr, ktoré pozná ľudstvo už po stáročia, dnes kúpele využívajú aj moderné fyziatrické a balneologické postupy. Komplexný kúpeľný liečebný pobyt tak pozostáva z kombinácie rôznych kúpeľných procedúr, ktoré majú blahodárny účinok nielen na telo, ale aj dušu.

Kúpeľné procedúry – základný kameň liečebného pobytu 

Kúpeľné procedúry tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby. Pri absolvovaní kúpeľnej liečby cez zdravotnú poisťovňu prepláca poisťovňa absolvovanie 3 procedúr denne. Kúpeľné procedúry sa poskytujú 6 dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov. 

Celkovo tak pacient počas liečby cez poisťovňu absolvuje 54 liečebných procedúr (21 dňový pobyt) alebo 72 liečebných procedúr (pobyt na 28 dní). 

Rozpis procedúr tzv. Kúpeľný preukaz, v ktorom sa nachádza čas a miesto konania každej predpísanej procedúry, dostane pacient  na začiatku kúpeľného pobytu po absolvovaní lekárskej prehliadky. Počet procedúr denne sa pohybuje od 1 až po 5 procedúr, priemerne ide o 3 procedúry denne. Pre priaznivý efekt kúpeľnej liečby a zlepšenie zdravotného stavu je dôležité absolvovať všetky predpísané procedúry.

Ako prebieha podávanie procedúr? 

Miesto podávania procedúry je vyznačené v Kúpeľnom preukaze. Kúpele často vyžadujú  od svojich pacientov, aby sa na procedúru dostavili 10 až 15 minút vopred. Väčšina procedúr nevyžaduje špeciálnu prípravu alebo pomôcky. No napríklad pri procedúrach v bazéne môže byť potrebné priniesť si so sebou plavky. Tieto informácie sú zaznačené v Kúpeľnom preukaze. 

Podľa čoho lekár vyberá kúpeľné procedúry 

Každá indikácia má svoje špecifické kúpeľné procedúry, ktoré dosahujú v jej liečbe potrebný efekt. Zároveň však kúpeľná procedúra môže mať aj kontraindikácie, v dôsledku ktorých nemusí byť vhodná pre všetkých pacientov. Všetky tieto aspekty je kúpeľný lekár pri svojom rozhodovaní povinný zvážiť. 

Po absolvovaní podrobného vstupného vyšetrenia a zhodnotenia zdravotného stavu pacienta spracuje ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny plán liečby, ktorý presne zohľadňuje jeho aktuálny zdravotný stav. 

Rozdelenie kúpeľných procedúr

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé kúpeľné procedúry využívajú a spôsobu ich poskytovania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín.

Časté otázky

Kúpeľné procedúry predstavujú špeciálne liečebné postupy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby.

Poisťovňa uhrádza priemerne 3 procedúry denne.

Konkrétne kúpeľné procedúry vyberá na základe podrobnej lekárskej prehliadky kúpeľný lekár.

Rozpis procedúr, tzv. Kúpeľný preukaz, je dokument, v ktorom nájdete podrobný rozpis všetkých vašich procedúr s časom a miestom ich konania.

Podávanie procedúr najčastejšie prebieha v tzv. Liečebných domoch. Presné miesto podávania procedúry nájdete v Kúpeľnom preukaze.

V prípade, ak máte roblém s niektorou podávanou procedúrou, informujte o tom vášho kúpeľného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé procedúry využívajú a spôsobu ich podávania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín. Zaraďujeme sem napríklad vodoliečbu, teploliečbu, fyzioterapiu, inhalácie, elektroliečbu, masáže, kúpele a zábaly. 

Scroll to Top