Ambulantná kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou

Okrem liečebného pobytu v skupine A a B, môžu poistenci zdravotných poisťovní za istých podmienok absolvovať aj tzv. ambulantnú kúpeľnú liečbu. Pri tomto type liečebnej starostlivosti pacient nebýva v kúpeľoch, ale na svoje procedúry každý deň dochádza, či už z ubytovacieho zariadenia mimo kúpeľov alebo zo svojho domova. 

Pre koho je tento druh kúpeľnej starostlivosti vhodný a ako požiadať o úhradu ambulantnej kúpeľnej liečby z verejeného zdravotného poistenia?

Ambulantná kúpeľná liečba ako nový trend

Ambulantná kúpeľná liečba je vhodná pre ľudí, ktorí z nejakého dôvodu nechcú spájať kúpeľnú liečbu s pobytom v kúpeľoch, majú záujem ubytovať sa v inom ako kúpeľnom zariadení alebo napríklad bývajú priamo v kúpeľnom meste, v ktorom plánujú absolvovať liečbu. 

Ako si vybaviť ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou

Ambulantnú kúpeľnú liečbu je možné poskytnúť v indikačnej skupine A aj B. Žiadosť o ambulantnú kúpeľnú liečbu prebieha obdobným spôsobom, ako je tomu pri vybavovaní žiadosti o liečebný pobyt. 

Jedinou zmenou je malé políčko, ktoré lekár zaškrtáva pri kúpeľnej starostlivosti. Kým pri žiadosti o liečebný pobyt lekár v Návrhu na kúpeľnú liečbu zaškrtne pole “ústavná” pri žiadosti o ambulantnú formu kúpeľnej starostlivosti je to políčko “ambulantná”. 

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Ako prebieha ambulantná kúpeľná liečba cez poisťovňu 

Po schválení ambulantnej kúpeľnej liečby zdravotnou poisťovňou pacient kontaktuje kúpele a dohodne sa s nimi na termíne absolvovania liečenia. 

Na začiatku liečby, podobne ako je tomu aj pri liečebných pobytoch, pacient absolvuje vstupné lekárske vyšetrenie, na základe ktorého mu lekár predpíše vhodné procedúry a vypracuje tzv. individuálny liečebný plán. 

Po vyšetrení dostane pacient Kúpeľný preukaz s rozpisom procedúr, na ktoré bude denne dochádzať. Pri časovaní procedúr sa väčšina kúpeľov snaží brať do úvahy, že ide o ambulantnú kúpeľnú liečbu a prispôsobiť časovanie procedúr a časové rozostupy medzi jednotlivými procedúrami dochádzaniu pacienta. 

Časté otázky

Ústavná kúpeľná liečba je druh kúpeľnej starostlivosti, počas ktorej je pacient ubytovaný priamo v kúpeľoch. Pri ambulantnej kúpeľnej liečbe pacient v kúpeľoch nebýva, na svoje procedúry každý deň dochádza.

Ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou môže absolvovať každý, kto podľa indikačného zoznamu spĺňa nárok na poskytnutie kúpeľnej liečby uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.

Získať ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia je možné na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Scroll to Top