Elektroliečba, spoznajte pozitívne účinky tejto liečebnej procedúry

Elektroliečba je najpoužívanejšia fyzikálna liečebná procedúra. Medzi základné elektroliečebné metódy radíme diatermiu, magnetoterapiu, rebox, tens prúdy a diatermické prúdy. Poznáte ich všetky a viete ako vám pomôžu? Elektroliečba, spoznajte pozitívne účinky tejto liečebnej procedúry.

Čo je to elektroliečba

Elektroliečba predstavuje špeciálne fyzioterapeutické procedúry, ktoré využívajú účinky elektrickej energie s cieľom zlepšiť zdravotný stav pacienta.

Aký je princíp elektroliečby

Hlavnou úlohou elektroliečby je stimulovať nervy a svaly striedavým elektrickým prúdom rôzneho priebehu a frekvencie. Elektroliečebné procedúry využívajú pôsobenie nízko, stredne aj vysokofrekvenčného prúdu. Frekvencia, šírka impulzov a ich amplitúda sú prispôsobené podľa zdravotného problému, ktorý je elektroliečbou liečený. Vďaka pôsobeniu špecifických druhov prúdu podporuje elektroliečba chod fyziologických procesov v tkanivách.

Elektroliečba je najpoužívanejšia fyzikálna liečebná metóda

Kedy sa používa elektroliečba

Elektroliečba pomáha liečiť mnohé neurologické, ortopedické a interné ochorenia, ktoré sú sprevádzané bolestivosťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím.

Procedúry z radu elektroliečby sú indikované napríklad pri nervových a svalových bolestiach, ochoreniach kĺbov a chrbtice, reumatizme, bolestiach hlavy a migrénach.

Aké sú účinky elektroliečby na zdravie

Všetky elektroliečebné procedúry majú nasledujúce účinky:

  • analgetický,
  • myorelaxačný,
  • spasmolotický,
  • hypermetický
  • antiedematózny.

Využitie elektroliečby v kúpeľoch

Terapia v kúpeľoch využíva rôzne elektroliečebné procedúry, pričom nie všetky môžu byť dostupné v každých kúpeľoch. Využívanie elektroliečebných procedúr závisí najmä od indikácií, na liečbu ktorých sa dané kúpeľné zariadenie špecializuje.

Diatermia

Elektroliečebná procedúra, ktorá využíva vplyv vysokofrekvenčného elektrického prúdu s nízkym napätím. Využíva sa prevažne na liečbu poúrazových stavov.

Diadynamik

Táto procedúra využíva zmiešané prúdy (galvanický, faradický a pod.), ktoré majú schopnosť dráždiť svaly, čo vedie k zvýšeniu prekrvenia a urýchleniu hojenia. Používa sa prevažne pri ochoreniach pohybového aparátu, bolestivých stavoch, omrzlinách a poruchách prekrvenia.

Rebox

Rebox prístroj využíva na elektroliečebné ošetrenie 2 elektródy. Jednu z elektród drží pacient v ruke a druhú elektródu prikladá fyzioterapeut na bolestivé miesto. Rebox sa využíva na úľavu od bolesti a uvoľnenie svalového napätia.

TENS prúdy

Transkutánna elektrická elektrostimulácia, ako sa odborne TENS prúdy nazývajú, pracuje na princípe dráždenia nervových zakončení. Jednotlivé elektrické impulzy sa líšia tvarom a sú výnimočne krátke. Aplikovať TENS prúdy je možné v salvách, vlnách alebo kontinuálne.

Diatermické prúdy

Diatermické prúdy pracujú s rôznymi zmesami elektrických, galvanických, impulzných a faradických prúdov. Využívajú sa napríklad pri ochoreniach pohybového aparátu, neuralgiách, myalgiách, artrózach, edémoch, spondylózach a Raynoldsovej chorobe.

V kúpeľoch sa na liečbu využívajú rôzne formy elektroterapie

Bemmer terapia

Súčasťou bemmer terapie sú elektromagnetické ošetrenie a lúčová terapia, ktoré vedú k posilneniu samoliečiteľných schopností organizmu a regenerácií.

Hydrogalvan

Hydrogalvan predstavuje končatinový galvanický kúpeľ, ktorého cieľom je ovplyvniť vodivosť periférnych nervov a zlepšiť prekrvenie končatín. Používa sa prevažne pri neuralgiách, polyneuritídach, bolestiach kĺbov a zápalových ochoreniach väziva.

Magnetoterapia

Magnetoterapia je liečebná metóda, ktorá využíva účinky nźkofrekvenčného magnetického poľa na biologické tkanivá. Vďaka aplikácií pulzného magnetického poľa dochádza v organizme k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. Používa sa napríklad pri vertebrogénnom syndróme, myopatiách, migrénach, poúrazových stavoch, reumatickej artritíde, či Bechtererovej chorobe.

Zistite viac o magnetoterapii.

Ultrazvuk

Aplikácia ultrazvukových elektromagnetických vĺn o frekvencii 0,8 – 1,2 MHz a intenzite 0,5 – 1,5 W. Vo fyzioterapii sa využíva pre svoje analgetické a spasmolytické účinky.

Phyaction

Procedúra, ktorá využíva rôzne formy elektrickej energie, ktoré pôsobia prostredníctvom zvlhčených vákuových prísaviek. Má myorelaxačné, analgetické, tonizačné a sympatikolytické účinky.

Ako prebiehajú elektroliečebné procedúry v kúpeľoch

Trvanie jednotlivých elektroliečebných procedúr je zvyčajne 15 minút. Všetky tieto procedúry je možné ordinovať len na základe predpisu lekára.

Časté otázky

Elektroliečba predstavuje súhrn procedúr, ktoré na liečbu používajú pôsobenie elektrickej energie.

Elektroliečba sa používa najmä pri ochoreniach, ktoré vedú k bolesti a stuhnutosti svalstva. Pozrieť prehľad indikácií.

Závažnou kontraindikáciou väčšiny elektroliečebných procedúr je implantovaný kardiostimulátor. Všetky kontraindikácie tu.

Najznámejšími procedúrami z elektroliečby sú Diatermia a Hydrogalvan. Pozrieť všetky elektroliečebné kúpeľné procedúry.

Scroll to Top