Liečba v kúpeľoch

Kúpeľná liečba predstavuje jednu z najefektívnejších liečebných metód, ktorú ľudstvo pozná už celé stáročia. Kúpele by však mali slúžiť predovšetkým ako prevencia predchádzania chorôb. Moderná kúpeľná liečba sa preto čoraz viac zameriava aj na prevenciu.

Kúpeľná liečba na Slovensku

Slovensko je známe dlhoročnou tradíciou liečby v kúpeľoch. Kúpeľná liečba na Slovensku je na základe zákona kvalifikovaná ako zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia, ktorú je možné uhrádzať na základe verejného zdravotného poistenia. Liečba v kúpeľoch hradená zo zdravotného poistenia spravidla nadväzuje na ústavnú alebo ambulantnú liečbu a jej cieľom je podporiť doterajšiu liečbu. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia rozdeľuje kúpeľnú starostlivosť na 2 skupiny:

  1. Kúpeľná starostlivosť hradená v plnom rozsahu
  2. Čiastočne uhrádzaná kúpeľná starostlivosť

Tajomstvo kúpeľnej liečby

Dobré výsledky kúpeľnej liečby v rámci komplexnej liečby rôznych ochorení spočívajú v  jej nešpecifickom účinku, ktorý ovplyvňuje telo, myseľ a pohodlie človeka. Všetky balneologické metódy vedú k zlepšeniu celkového stavu a pomáhajú zrýchliť proces uzdravenia pôsobením na vegetatívne funkcie organizmu. Vďaka tomuto spojeniu liečby, prevencie a relaxu má pravidelná liečba v kúpeľoch nenahraditeľné účinky na ľudský organizmus a pomáha zvýšiť kvalitu života nielen zdravých, ale aj chronicky chorých pacientov.

Prínosy liečby v kúpeľoch

  • upevnenie zdravia, zlepšenie pracovnej schopnosti, posilnenie a predlžovanie životnej aktivity,
  • schopnosť vyliečiť, doliečiť alebo podstatne zlepšiť mnohé ochorenia,
  • predchádzanie pracovnej neschopnosti alebo urýchlenie návratu do práce,
  • schopnosť predchádzať zhoršeniu chronického ochorenia, jeho recidíve alebo vzniku komplikácií.

Ako prebieha kúpeľná liečba 

Kúpeľný pobyt hradený zdravotnou poisťovňou trvá 21 alebo 28 dní, pričom prvý a posledný deň pobytu sa rátajú ako jeden deň.

Na začiatku kúpeľnej liečby pacient absolvuje vstupnú prehliadku u kúpeľného lekára, ktorý zhodnotí jeho zdravotný stav a predpíše mu vhodné kúpeľné procedúry. Následne pacient každý deň, okrem nedele, absolvuje procedúry podľa predpisu. 

Indikácie liečby v kúpeľoch

Indikácie kúpeľnej liečby špecifikujú ochorenia a diagnózy, ktoré je možné liečiť v kúpeľoch. Nie všetky indikácie sa liečia vo všetkých kúpeľoch, a preto indikácia kúpeľnej liečby ovplyvňuje výber konkrétneho kúpeľného zariadenia, v ktorom je možné liečbu absolvovať.


Kúpeľné procedúry

Kúpeľné procedúry predstavujú základný nástroj kúpeľnej liečby. Komplexný kúpeľný liečebný pobyt pozostáva z kombinácie kúpeľných procedúr, ktoré využívajú pôsobenie rôznych prírodných zdrojov ako sú liečivé pramene, liečivé sírne bahno a fyzikálna a pohybová terapia.


Liečba v kúpeľoch po operácii

Liečba v kúpeľoch ukončuje rekonvalescenciu po mnohých náročných operáciách. Kúpeľná liečba po absolvovaní operácie pomáha zlepšiť zdravotný stav pacienta, zefektívniť rehabilitáciu po operácií a zároveň pomáha aj predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu pacienta. Nárok na úplnú úhradu kúpeľnej liečby po operácií vzniká pacientovi jednorázovo.


Služby v kúpeľoch 

Možnosti ubytovania, ponúkané stravovanie, ale aj kvalita ďalších služieb, to všetko sú dôležité faktory, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú celkový dojem z liečebného pobytu.

Scroll to Top