Liečebný pobyt cez poisťovňu povinné vyšetrenia

Chcete absolvovať kúpeľnú liečbu cez poisťovňu? Tieto vyšetrenia musíte absolvovať predtým, ako vám lekár vypíše návrh na kúpeľnú liečbu.

Vyšetrenia, ktoré čakajú na každého, kto chce požiadať poisťovňu o úhradu kúpeľnej liečby

Okrem posúdenia zdravotného stavu je lekár povinný uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu aj výsledky základných laboratórnych vyšetrení. Tieto výsledky nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Ak ste teda “na krv” neboli už dlhšie, pred vypísaním návrhu vás čaká najskôr odber krvi.

V prípade poistencov nad 70 rokov je povinnou prílohou Návrhu na kúpeľnú liečbu aj interné vyšetrenie. Týchto pacientov preto čaká aj návšteva internej ambulancie.

Prehľad vyšetrení na vystavenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť v závislosti od indikácie

Okrem všeobecných vyšetrení, ktorých výsledky musia byť doložené v každom návrhu na kúpeľnú liečbu, zákon upravuje aj špeciálne vyšetrenia podľa konkrétnej  indikačnej skupiny kúpeľnej liečby.

Onkologické choroby

Pacienti s onkologickým ochorením potrebujú pred vystavením návrhu absolvovať odborné onkologické vyšetrenie a prípadne ďalšie vyšetrenia u špecialistov, podľa povahy onkologického ochorenia.

Choroby obehového ústrojenstva

Pri chorobách obehového ústrojenstva čaká na všetkých záujemcov o kúpeľnú liečbu EKG a vyšetrenie lipoproteínov.

Pri hyperintenzívnej chorobe II. a III. štádia absolvuje pacient aj vyšetrenie očného pozadia, prípadne ďalšie vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.

U niektorých detských pacientov môže byť potrebné k žiadosti priložiť aj RTG hrudných orgánov. Zváženie nutnosti absolvovania tohto vyšetrenia je čisto v kompetencii navrhujúceho lekára.

Diabetes mellitus

Pacienti s cukrovkou absolvujú pred vypísaním žiadosti o kúpeľnú liečbu vyšetrenie glykémie, glykovaného hemoglobínu, EKG vyšetrenie a vyšetrenie očného pozadia.

V návrhu je lekár taktiež povinný uviesť údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérových lipidoch a lipoproteínoch.

Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva

Indikačná skupina Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva je spojená s vyšetreniami ako je spirometria, alergologické vyšetrenie či iné potrebné odborné vyšetrenie.

V prípade pacientov, ktorí majú absolvovať liečenie na Štrbskom Plese a majú problémy spojené s ICHS a hypertenziou, je potrebné doložiť aj vyjadrenie internistu.

Ako podať odvolanie voči zamietnutiu kúpeľnej liečby

Pacienti s tráviacimi problémami absolvujú odborné vyšetrenie, ktorého úlohou je objektivizovať diagnózu pacienta.

Na pacientov s ochorením pečene a žlčníka čakajú aj pečeňové testy, prípadne vyšetrenie žlčových ciest.

Nervové choroby

Pri nervových chorobách je potrebné absolvovať odborné vyšetrenie, ktoré zhodnotí funkčný stav pacienta Pri radikulárnych syndrómoch čaká pacienta RTG chrbtice, pri cervikobrachiálnom syndróme aj EKG.

Choroby pohybového ústrojentsva

Okrem príslušného odborného vyšetrenia, hodnotiaceho funkčný stav, čaká pacienta v indikačnej skupine Choroby pohybového ústrojenstva, v závislosti od diagnózy, vyšetrenie reumatoidných faktorov, RTG vyšetrenie, prípadne CT alebo MR

Choroby obličiek a močových ciest

Dôležitým vyšetrením v indikačnej skupine Choroby obličiek a močových ciest je laboratórne vyšetrenie kreatínu, močového sedimentu a sedimentácie erytrocytov. V prípade zvýšených hodnôt kreatínu je potrebné vyšetriť aj clearence kreatinínu. 

Pri litiázach pacient absolvuje aj chemické vyšetrenie kameňov, čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.

Duševné choroby

V prípade žiadosti o kúpeľnú liečbu na psychiatrickú diagnózu nie je potrebné absolvovať nové vyšetrenia. K návrhu lekár doloží prehľad doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanú medikamentóznu liečbu.

Choroby z povolania

Pri ochoreniach z povolania pacient absolvuje vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.

Ženské choroby

V indikačnej skupine Ženské ochorenia stačí k žiadosti doložiť len výsledky posledného gynekologického vyšetrenia a laboratórne testy podľa diagnózy.

Aj rehabilitácie môžu byť podmienkou schválenia kúpeľnej liečby

Hoci rehabilitácie nie sú vyšetrenie, ktorého výsledky by bolo potrebné doložiť k návrhu na kúpeľnú liečbu, absolvovanie rehabilitácii môže byť pri niektorých diagnózach dôležité pre schválenie liečby. 

Je to z toho dôvodu, že kúpeľná liečba je len doplnková liečba, ktorej by mali predchádzať všetky ostatné dostupné formy liečby, ku ktorým patria aj rehabilitácie. 

Pri pooperačných stavoch, či ochoreniach pohybového ústrojenstva, je preto možné žiadať o kúpeľnú liečbu až po absolvovaní rehabilitácii. 

Viac informácii o vzťahu rehabilitácii a kúpeľnej liečby si môžete prečítať v článku Kúpeľnú liečbu vám schvália až po absolvovaní rehabilitácií.

Scroll to Top