Kúpeľné procedúry

Balneoterapia a kúpeľná liečba prechádza neustálym vývojom a okrem tradičných kúpeľných procedúr, ktoré pozná ľudstvo už po stáročia, dnes kúpele využívajú aj moderné fyziatrické a balneologické postupy. Komplexný kúpeľný liečebný pobyt tak pozostáva z kombinácie rôznych kúpeľných procedúr, ktoré majú blahodárny účinok nielen na telo, ale aj dušu.

Kúpeľné procedúry – základný kameň liečebného pobytu 

Kúpeľné procedúry tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby. Pri absolvovaní kúpeľnej liečby cez zdravotnú poisťovňu prepláca poisťovňa absolvovanie 3 procedúr denne. Kúpeľné procedúry sa poskytujú 6 dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov. 

Počas liečebného pobytu cez zdravotnú poisťovňu pacient absolvuje v závislosti od dĺžky pobytu 72 alebo 54 liečebných procedúr

Rozpis procedúr tzv. Kúpeľný preukaz, v ktorom sa nachádza čas a miesto konania každej predpísanej procedúry, dostane pacient  na začiatku kúpeľného pobytu po absolvovaní lekárskej prehliadky. Počet procedúr denne sa pohybuje od 1 až po 5 procedúr, priemerne ide o 3 procedúry denne. Pre priaznivý efekt kúpeľnej liečby a zlepšenie zdravotného stavu je dôležité absolvovať všetky predpísané procedúry.

Ako prebieha podávanie procedúr? 

Miesto podávania procedúry je vyznačené v Kúpeľnom preukaze. Kúpele často vyžadujú  od svojich pacientov, aby sa na procedúru dostavili 10 až 15 minút vopred. Väčšina procedúr nevyžaduje špeciálnu prípravu alebo pomôcky. No napríklad pri procedúrach v bazéne môže byť potrebné priniesť si so sebou plavky. Tieto informácie sú zaznačené v Kúpeľnom preukaze. 

Podľa čoho lekár vyberá kúpeľné procedúry 

Každá indikácia má svoje špecifické kúpeľné procedúry, ktoré dosahujú v jej liečbe potrebný efekt. Zároveň však kúpeľná procedúra môže mať aj kontraindikácie, v dôsledku ktorých nemusí byť vhodná pre všetkých pacientov. Všetky tieto aspekty je kúpeľný lekár pri svojom rozhodovaní povinný zvážiť. 

Po absolvovaní podrobného vstupného vyšetrenia a zhodnotenia zdravotného stavu pacienta spracuje ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny plán liečby, ktorý presne zohľadňuje jeho aktuálny zdravotný stav. 

Rozdelenie kúpeľných procedúr

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé kúpeľné procedúry využívajú a spôsobu ich poskytovania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín.

Elektroliečba

Elektroliečba využíva rôzne druhy elektrického prúdu s cieľom ovplyvniť fungovanie elektrovodivých tkanív v ľudskom tele. Kúpeľné procedúry z oblasti elektroliečby sa najčastejšie používajú na liečbu nervov a svalov.


Masáže

Masáže využívajú celý rad rôznych masážnych techník, ktorých cieľom je urýchliť proces zotavovania zlepšením krvného obehu v problémovej oblasti, čo vedie k uvoľneniu svalov a zmierneniu bolesti. Najčastejšie sa aplikujú podľa postihnutých partií tela alebo aj celotelovo.


Teploliečba

Teploliečba využíva pôsobenie tepelných podnetov na zvýšenie prekrvenia a urýchlenie metabolizmu tkanív, čo vedie k uvoľneniu svalového napätia a zníženiu bolesti. Zvyčajne sa používa ako súčasť rehabilitácie po úrazoch a ako podporná liečba pri ochoreniach pohybového aparátu.


Vodoliečba

Väčšina procedúr z oblasti vodoliečby využíva blahodárne účinky termálnej a minerálnej vody na ľudský organizmus. Ďalej sem zaraďujeme procedúry, ktoré pracujú s fyzikálnym pôsobením vody. Vodoliečebné procedúry majú preto širokú paletu indikácií.


Zábaly

Rôzne formy zábalov majú v balneoterapii svoje nezastupiteľné miesto už celé stáročia. Teplé zábaly pomáhajú uvoľniť svalové napätie, zlepšiť prekrvenie, podporiť činnosť svalstva a podľa zloženia konkrétneho zábalu aj pozitívne ovplyvniť látkovú výmenu v organizme.


Liečebné inhalácie

Inhalácia predstavuje zámerné vdychovanie jemne rozptýlených látok (plyny, pary alebo hmloviny) s liečivým účinkom. Liečebné inhalácie sa zvyčajne využívajú pri liečbe chronických ochorení dýchacích ciest ako je napríklad astma.


Fototerapia

Kúpeľné procedúry z oblasti fototerapie využívajú pôsobenie rôznych druhov svetla s výrazným protizápalovým a protibolestivým účinkom. Okrem ovplyvnenia bolesti tieto procedúry vedú k regenerácií tkanív, vďaka čomu úspešne ovplyvňujú jazvy, väzivá a chrupavky.


Fyzioterapia

Fyzioterapeutické procedúry zahŕňajú rôzne druhy cvičení, ktoré môžu byť individuálne alebo skupinové. Špeciálny liečebný telocvik je ordinovaný po úrazoch a pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu.


Ostatné liečebné procedúry

Medzi ďalšie liečebné procedúry, ktoré je možné absolvovať počas kúpeľnej liečby, môžeme zaradiť napríklad pitnú kúru, soľnú jaskyňu a uhličité terapie.


Skrášľujúce a wellness procedúry

Luxusné ošetrenie pleti, telový píling či vypnutie pri joge. Pobyt v kúpeľoch to nemusí byť len liečba, ale aj prevencia problémov. Nechajte sa rozmaznávať skrášľujúcimi a wellness procedúrami a doprajte si vypnutie od stresov každodenného života.

Časté otázky

Kúpeľné procedúry predstavujú špeciálne liečebné postupy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpeľnej liečby.

Poisťovňa uhrádza priemerne 3 procedúry denne.

Konkrétne kúpeľné procedúry vyberá na základe podrobnej lekárskej prehliadky kúpeľný lekár.

Rozpis procedúr, tzv. Kúpeľný preukaz, je dokument, v ktorom nájdete podrobný rozpis všetkých vašich procedúr s časom a miestom ich konania.

Podávanie procedúr najčastejšie prebieha v tzv. Liečebných domoch. Presné miesto podávania procedúry nájdete v Kúpeľnom preukaze.

V prípade, ak máte roblém s niektorou podávanou procedúrou, informujte o tom vášho kúpeľného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Podľa zdroja, ktorý jednotlivé procedúry využívajú a spôsobu ich podávania, ich rozdeľujeme do viacerých skupín. Zaraďujeme sem napríklad vodoliečbu, teploliečbu, fyzioterapiu, inhalácie, elektroliečbu, masáže, kúpele a zábaly. 

Scroll to Top