Liečba v kúpeľoch po ochorení

Pacienti s mnohými ochoreniami majú nárok na pravidelnú kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia. Zistite, či aj vaša diagnóza spĺňa podmienky na úhradu kúpeľnej liečby.

Kúpeľná liečba po ochorení

Kúpeľná liečba tvorí neoddeliteľnú súčasť rekonvalescencie po mnohých akútnych ochoreniach a zároveň súčasť prevencie zhoršenia priebehu ochorenia pri niektorých chronických ochoreniach.  Po akútnej fáze vážneho ochorenia, ktoré sa nachádza v Indikačnom zozname, má väčšina pacientov nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A. Chronické ochorenia, s výnimkou niektorých vážnych diagnóz alebo detských pacientov, sú liečené v indikačnej skupine B.

Aké diagnózy majú nárok na kúpeľnú liečbu

Nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A vzniká  napríklad po prekonaní nasledujúcich ochorení: 

  • onkologické ochorenia,
  • infarkt myokardu,
  • akútna pankreatitída,
  • zápalové ochorenia centrálneho nervstva.

Z chronických ochorení sa v kúpeľoch najčastejšie liečia: 

  • diabetes mellitus,
  • skleróza multiplex,
  • parkinsonová choroba
  • reumatoidná artritída,
  • psoriáza. 

Zistiť, aké diagnózy majú nárok na kúpele, je možné prostredníctvom Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu, ktorý špecifikuje všetky diagnózy, pri ktorých je indikovaná kúpeľná liečba.

Vybavenie kúpeľnej liečby po ochorení

Získať kúpeľnú liečbu môžete na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu, ktorý vypisuje váš lekár. Samotné vybavenie liečebného pobytu po schválení kúpeľnej liečby zo strany zdravotnej poisťovne  závisí od indikačnej skupiny, v ktorej sa vaša diagnóza nachádza. Jednotlivé diagnózy na kúpeľnú liečbu, preto môžu mať teda špecifický postup vybavenia kúpeľného pobytu.  Zistite, viac o tom, ako postupovať pri vybavení vašej kúpeľnej liečby, podľa indikačnej skupiny vašej diagnózy:  

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu v skupine A

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu v skupine B

Scroll to Top