Kúpeľné liečebné indikácie – vyhľadávanie

Kúpeľné indikácie sú definované zákonom a presne určujú diagnózy, ktoré spadajú pod príslušnú indikáciu. Od indikácie sa následne odvíja typ kúpeľnej starostlivosti hradenej poisťovňou ako aj dĺžka liečby v kúpeľoch.

Indikácie sú rozdelené do 2 vekových kategórií – indikačné skupiny pre deti a mládež – do dovŕšenia 18 roku poistenca a indikačné skupiny pre dospelých – pre poistencov starších ako 18 rokov.

Ak poznáte názov diagnózy, alebo aspoň časť slova, ktorý názov diagnózy alebo indikácie obsahuje, s pomocou vyhľadávacieho formulára v ľavom stĺpci môžete vyhľadať zoznam indikácií, ktorý slovám zodpovedá.

Kúpeľná indikácia bude zobrazená spolu so zoznamom prislúchajúcich diagnóz, kontraindikáciami, informáciou, ktorý lekár liečbu predpisuje a aký typ a dĺžku liečby poisťovňa prepláca.

Scroll to Top