Hradená liečba skupina A

Do úhradovej skupiny kúpeľnej liečby A spadajú podľa zákona vážne diagnózy a stavy po niektorých operáciách a úrazoch. Pacientovi, ktorý absolvuje liečebný pobyt skupiny A, poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť, ubytovanie aj stravu v kúpeľoch.

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A

Kúpeľná liečba indikačnej skupiny A je určená pre dospelých pacientov s vážnymi diagnózami a pre deti. Zaraďujeme sem napríklad tieto indikácie: 

  • stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
  • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, 
  • stavy po operáciách dolných sieť dýchacích,
  • stavy po úraze alebo operáciách pohybového ústrojenstva,
  • niektoré svalové ochorenia,
  • stavy po gynekologických operáciách,
  • nervovo-svalové degeneratívne ochorenia.

Kompletný zoznam všetkých indikácií, ktoré spadajú pod indikačnú skupinu A, určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu

Ako požiadať o kúpeľnú liečbu skupina A

Požiadať o kúpeľnú liečbu  skupiny A je možné na základe tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu, ktoré vypisuje lekár. Toto tlačivo následne poistenec zanesie do poisťovne a počká na jej vyjadrenie. 

Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť doručený do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred skončením indikácie. Zistite viac o Návrhu na kúpeľnú liečbu tu.

Ako prebieha vybavenie kúpeľného pobytu skupina A

Po schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti skupiny A poisťovňa pošle schválený Návrh na kúpeľnú liečbu priamo do zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácií. 

Poistencovi pošle poisťovňa Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, v ktorom je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástup. 

Liečebný pobyt v skupine A si pacient nemusí vybavovať v kúpeľoch individuálne. Kúpele mu automaticky pridelia termín na kúpeľnú liečbu v závislosti na voľných kapacitách a pošlú Predvolanie na kúpeľnú liečbu. 

V prípade, ak má pacient záujem prispôsobiť si termín liečenia, či dohodnúť sa na nadštandardných službách, môže s touto žiadosťou kontaktovať kúpeľné zariadenie. 

Čo uhrádza zdravotná poisťovňa pri kúpeľnej liečbe v skupine A

Poistencovi, ktorý ide na liečebný pobyt cez poisťovňu v skupine A, poisťovňa uhrádza:

Štandardné ubytovanie

Za štandardné ubytovanie je považované ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom alebo v prípade detí ubytovanie vo viac lôžkovej izbe. 

Kompletné stravovanie

Štandardné stravovanie pozostáva z 3 jedál denne – raňajky, obed, večera, ktoré sú prispôsobené individuálnym diétam pacienta. V prípade pacienta s diabetes mellitus pozostáva stravovanie zo špeciálnej prispôsobenej diéty.

Zdravotná starostlivosť 

Každému pacientovi počas liečebného pobytu cez zdravotnú poisťovňu poisťovňa uhrádza priemerne 3 procedúry denne (6 dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov) a lekárske prehliadky. 

Poplatky v kúpeľoch spojené s kúpeľnou liečbou v  skupine A 

Pri absolvovaní liečebného pobytu  skupiny A pacient uhrádza:

Kúpeľný poplatok – poplatok za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákonom stanovený poplatok, ktorého výška je 1,70 € osoba / deň.

Daň z ubytovania

Poplatok, ktorý je odvedený mestu. Konkrétna výška poplatku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením daného kúpeľného mesta. 

Poplatky za nadštandardné služby 

V prípade, ak má pacient záujem o samostatnú izbu, vyšší štandard ubytovania alebo stravovania, môže sa s kúpeľmi dohodnúť na poskytnutí nadštandardných služieb, ktorých cena sa odvíja od aktuálneho cenníka kúpeľného zariadenia. Dostupnosť nadštandardných služieb závisí od voľných kapacít kúpeľného zariadenia.

Viac informácií o poplatkoch, ktoré na vás čakajú počas liečebného pobytu v kúpeľoch, nájdete v článku: Aké poplatky zaplatíte pri pobyte v kúpeľnom zariadení.

Špecifiká vybavenia liečenia v skupine A v závislosti od zdravotnej poisťovne

Ako postupovať pri vybavení kúpeľnej liečby v skupine A

Jednoduchý návod ako postupovať pri vybavení kúpeľnej liečby v skupine A si môžete stiahnuť tu:

Časté otázky

V indikačnej skupine A sú zaradené vážne ochorenia a stavy po operáciách a úrazoch. Kompletný zoznam všetkých indikácií v skupine A je dostupný v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu

Vybavenie liečebného pobytu v skupine A prebieha na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu.

V rámci kúpeľnej liečby v skupine A poisťovňa hradí pacientovi štandardné ubytovanie, stravovanie a všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Pri kúpeľnom pobyte v skupine A je pacient povinný uhradiť zákonom stanovený kúpeľný poplatok a daň za ubytovanie.

Zákon a Všeobecné záväzné nariadenie daného mesta špecifikujú prípady, v ktorých je pacient v indikačnej skupine A oslobodený od platenia povinných poplatkov.

Každý pacient má možnosť dopísať na Návrh na kúpeľnú liečbu svoje preferované kúpeľné zariadenie. Poisťovňa môže túto požiadavku môže, ale aj nemusí akceptovať.

Áno

V prípade, ak vám nevyhovuje stanovený termín liečebného pobytu v skupine A, môžete sa so žiadosťou o zmenu termínu obrátiť na kúpeľné zariadenie. To, či kúpele vyhovejú vašej požiadavke závisí najmä od aktuálnych voľných kapacít kúpeľného zariadenia.

Scroll to Top