Dôležité informácie ku kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu

S kúpeľným pobytom cez zdravotnú poisťovňu sa okrem jeho indikácie a procesu vybavenia spájajú aj mnohé ďalšie otázky. Viete, kedy máte nárok na doprovod alebo za akých podmienok môžete absolvovať kúpeľnú liečbu v rámci PN? Všetky dôležité informácie o kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu, nájdete v nasledujúcich sekciách. 

Kontraindikácie 

Kontraindikácie kúpeľnej liečby predstavujú ťažkosti, v dôsledku ktorých nie je možné navrhnúť kúpeľnú liečbu aj napriek existujúcej indikácii. Rozpoznávame všeobecné a špecifické kontraindikácie.


PN a liečba v kúpeľoch 

V prípade absolvovania kúpeľnej liečby na základe odporúčania ošetrujúceho lekára má pacient počas celého pobytu nárok na vystavenie dočasnej práceneschopnosti. 


Právne aspekty

Podmienky nároku na kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia a rozsah jej úhrady presne špecifikuje zákon, ktorý je záväzný pre všetkých poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti.


Sprievod v kúpeľoch

Sprievod v kúpeľoch uhrádza poisťovňa poistencom, ktorí sú odkázaní na asistenciu. Schválenie resp. neschválenie liečebného pobytu s doprovodom závisí od miery samostatnosti poistenca.


Poplatky v kúpeľoch

Hoci v prípade splnenia zákonom stanovených indikácií hradí liečebný pobyt v kúpeľoch zdravotná poisťovňa, pacient si je povinný niektoré poplatky uhrádzať sám. Zistite, koľko vás bude stáť liečebný pobyt v skupine A a aké poplatky na vás čakajú v indikačnej skupine B.

Scroll to Top