Poplatky za kúpele – týmto poplatkom sa pri liečebnom pobyte len tak nevyhnete

Poplatky v kúpeľoch sú spojené aj s liečebnými pobytmi hradenými zdravotnou poisťovňou. Viete, čo musíte splniť, aby vás kúpele vyšli čo najlacnejšie, prípadne ste sa poplatkom za kúpeľnú liečbu úplne vyhli?

Poplatky liečebný pobyt skupina A

Napriek tomu, že liečebný pobyt v skupine A je plne hradený zdravotnou poisťovňou, pacienti musia počas liečebného pobytu zaplatiť niekoľko poplatkov:

Kúpeľný poplatok – poplatok za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Na základe nariadenia Vlády SR platí pacient pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A, poplatok 1,70 € denne (prvý a posledný deň kúpeľnej liečby sa počíta ako jeden deň).

Od úhrady tohto poplatku za ústavnú starostlivosť sú oslobodení:

  1. nositelia najmenej striebornej Janského plakety
  2. deti do 3 rokov veku

Osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Daň z ubytovania

Poplatok, ktorý je odvedený mestu. Daň z ubytovania je povinný platiť každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za svojich hostí. Konkrétna výška poplatku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením daného kúpeľného mesta.

Daň za ubytovanie v jednotlivých kúpeľných mestách

Mesto

Daň z ubytovania

Oslobodenie

Bardejov

1,50 € osoba/ noc

Bojnice

1€ osoba/ noc

ZŤP, držitelia najmenej striebornej Janskeho plakety

Brusno

1€ osoba/ noc

Červený Kláštor

0,50 €/osoba/ noc

Číž

0,50 €/osoba/ noc

Dudince

1,50 € osoba/ noc

Horný Smokovec

1,50€ osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP

Kováčová

0,50 €/osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP, osoba poberajúca starobný alebo invalidný dôchodok, osoba s prechodným pobytom v obci

Lučivná

0,50 €/osoba/ noc

detskí pacienti Kúpeľov Lučivná do 18 rokov

Lúčky

1€ osoba/ noc

ZŤP

Nimnica

0,80 eur/osoba/noc

ZŤP, držitelia najmenej striebornej Janskeho plakety

Nový Smokovec

1,50€ osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP

Piešťany

1,50 € osoba/ noc

ZŤP, osoba do 18 roku života, osoba s prechodným pobytom v meste

Rajecké Teplice

1€ osoba/ noc

deti do 15 rokov, osoby nad 62 rokov, ZŤP

Sklené Teplice

1€ osoba/ noc

deti do 15 rokov

Sliač

1€ osoba/ noc

deti do 3 rokov, ZŤP

Štós

1€ osoba/ noc

Smrdáky

0,80 € osoba/ noc

osoby do 18 roku života, držitelia minimálne zlatej Janskeho plakety, ZŤP

Tatranská Kotlina

1,50€ osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP

Tatranská Polianka

1,50€ osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP

Tatranské Zruby

1,50€ osoba/ noc

osoba do 18 roku života, ZŤP

Trenčianske Teplice

1,40€ osoba/ noc

Zťps, deti do 3 rokov, osoba v hmotnej núdzi, 50 % zľava – ZŤP a sprievodca ZŤP-s

Turčianske Teplice

0,45€ osoba/ noc

Vyšné Ružbachy

0,5€ osoba/ noc

Administratívny poplatok

Poplatok za činnosti spojené s vybavením kúpeľnej liečby. Platí sa len v niektorých kúpeľných zariadeniach. Účtujú ho napríklad Kúpele Trenčianske Teplice.

Doplatky za nadštandardné služby

V prípade záujmu o vyšší štandard služieb, než uhrádza zdravotná poisťovňa, je možné požiadať kúpele o poskytnutie nadštandardných služieb. Medzi takéto služby zaraďujeme:

  • ubytovanie v samostatnej izbe,
  • ubytovanie v izbe vyššieho štandardu,
  • výber konkrétnej izby,
  • výber izby s balkónom ,
  • vyšší štandard stravovania.

Poskytnutie nadštandardných služieb závisí od voľných kapacít kúpeľného zariadenia. Výšku doplatku za nadštandardnú službu stanovuje aktuálny cenník doplatkov pre pacientov skupiny A, ktorý si každé kúpeľné zariadenie určuje individuálne.

Poplatky liečebný pobyt skupina B

Pri liečebnom pobyte v skupine B uhrádza poisťovňa pacientovi len náklady spojené s liečbou. Všetky ostatné náklady pacient hradí sám.

Strava a ubytovanie

Náklady za stravu a ubytovanie uhrádza pacient podľa aktuálneho cenníka kúpeľnej liečby skupiny B, ktorý si každé kúpeľné zariadenie môže vypracovať samo. To znamená, že doplatky pre pacientov v skupine B sa v jednotlivých kúpeľoch môžu líšiť. 

Podľa nariadenia Vlády SR by mali kúpele ponúkať v skupine B aj tvz. štandardné ubytovanie (dvojlôžková izba so spoločným sociálnym zariadením), kde pacient platí za služby (ubytovanie a stravovanie) počas kúpeľnej liečby v skupine B  5 € za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 € v II. a III. štvrťroku. 

Minimálna výška úhrady za stravu a ubytovanie pri kúpeľnej liečbe v skupine B, je teda zo strany pacienta vo výške necelých 105 €.

Daň z ubytovania

Podobne, ako pri liečebnom pobyte v skupine A, aj “béčkari” sú povinní platiť daň z ubytovania.

Časté otázky

Áno, pacient zaradený v skupine A platí kúpeľný poplatok a daň z ubytovania. Prehľad výšky poplatkov.

Nie, zákon špecifikuje osoby, ktoré sú oslobodené od platenia kúpeľného poplatku, ide napríklad o darcov krvi. Ďalšie oslobodené osoby.

Kúpeľná liečba v skupine A vychádza minimálne 50 €. Pozrieť celkovú výšku poplatkov v skupine A.

Výšku dane za ubytovanie určuje obec/mesto svojím Všeobecným nariadením. Prehľad výšky dane za ubytovanie v jednotlivých kúpeľných mestách.

Poskytnutie oslobodenia od platenia dane je čisto v kompetencii obce/mesta.

Cena kúpeľnej liečby v skupine B závisí od aktuálneho cenníka doplatkov pre pacientov skupiny B, ktorý si každé kúpele určujú individuálne.

Administratívny poplatok účtujú napríklad kúpele Trenčianske Teplice.

Scroll to Top