Zdravotná poisťovňa hradí aj liečebné pobyty v zahraničí

Okrem kúpeľných zariadení na Slovensku môžu poistenci absolvovať svoj liečebný pobyt aj v zahraničí. Možnosť preplatenia kúpeľnej liečby v zahraničí ponúkajú všetky naše zdravotné poisťovne. 

Podmienky získania kúpeľnej liečby mimo Slovenska

Podmienkou preplatenia nákladov spojených s kúpeľnou liečbou v zahraničí je absolvovanie pobytu v zariadení, ktoré má štatút kúpeľného zariadenia. Zároveň sa všetky procedúry, ktoré pacient absolvuje, musia týkať ochorenia uvedeného v Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Liečebný pobyt môžete absolvovať aj pri mori

Ako prebieha vybavenie kúpeľnej liečby v zahraničí

Pre absolvovanie kúpeľnej liečby v zahraničí platia rovnaké podmienky ako v prípade liečby na Slovensku. Žiadosť o kúpeľný pobyt v zahraničí, sa nelíši od žiadosti o kúpeľnú liečbu na Slovensku. Aj v prípade kúpeľného pobytu v zahraničí, je potrebné doručiť poisťovni vypísaný Návrh na kúpeľnú liečbu. 

A ste poistencom Union alebo Dôvery, okrem povinných príloh podľa indikácie kúpeľnej liečby, je k Návrhu na kúpeľnú liečbu v zahraničí potrebné doložiť aj informáciu o mieste a štáte EÚ, kde plánujete pobyt absolvovať. VšZP takúto informáciu nepožaduje. 

Poisťovňa sa k návrhu vyjadrí v štandardnej lehote a poistencovi pošle informáciu o schválení, respektíve zamietnutí kúpeľnej liečby. 

Následne už stačí len vybaviť si liečebný pobyt vo vybraných kúpeľoch a celý ho zaplatiť. 

Poisťovňa vráti peniaze až po liečebnom pobyte v zahraničí

Náklady spojené s kúpeľnou liečbou v zahraničí prepláca poisťovňa až po absolvovaní liečebného pobytu, formou tzv. refundácie. 

Žiadosť o preplatenie liečebného pobytu v zahraničí

K žiadosti o refundáciu nákladov za kúpeľnú liečbu v zahraničí je potrebné pripojiť:

  • originál schváleného Návrhu na kúpeľnú liečbu (súkromné zdravotné poisťovne) alebo rozpis výkonov s uvedením počtu dní a indikačnej skupiny, v rámci ktorej ste kúpeľnú liečbu absolvovali (VšZP), 
  • originál dokladu o zaplatení kúpeľnej starostlivosti v krajine EÚ.

Náklady za liečebný pobyt zo strany zdravotnej poisťovne však nemusia byť vrátené v plnej výške. Zdravotné poisťovne preplácajú náklady za zdravotnú starostlivosť v zahraničí len do priemernej výšky nákladov, ktoré by za obdobnú formu zdravotnej starostlivosti uhradili slovenskému zdravotníckemu zariadeniu.

Tlačivá na stiahnutie

Časté otázky

Áno, právo požiadať o preplatenie kúpeľnej liečby v zahraničí má každý poistenec, ktorý spĺňa nároky na získanie kúpeľnej liečby.

Áno, kúpeľnú liečbu v zahraničí môžu absolvovať aj deti.

Vybaviť kúpeľnú liečbu v zahraničí je možné na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu

Kúpeľný pobyt v zahraničí poisťovňa preplatí len do výšky, akú by za obdobnú liečbu uhradila pacientovi v zariadení v Slovenskej republike.

Poisťovňa preplatí poistencovi náklady spojené s kúpeľnou liečbou formou refundácie.

Scroll to Top