Indikačné skupiny kúpeľnej liečby – vyhľadávanie

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť definuje niekoľko desiatok kúpeľných indikácií rozdelený do indikačných skupín.

Indikačné skupiny sú rozdelené do 2 vekových kategórií – indikačné skupiny pre deti a mládež – do dovŕšenia 18 roku poistenca a indikačné skupiny pre dospelých – pre poistencov starších ako 18 rokov.

Prostredníctvom vyhľadávania v ľavom stĺpci môžete hľadať indikáciu na základe (časti) slova, ktoré obsahuje jej názov, prípadne si zobraziť zoznam indikácií prostredníctvom výberu indikačnej skupiny a veku poistenca.

Kúpeľná indikácia bude zobrazená spolu so zoznamom prislúchajúcich diagnóz, kontraindikáciami, informáciou, ktorý lekár liečbu predpisuje a aký typ a dĺžku liečby poisťovňa prepláca.

Scroll to Top