Čo je to fyzioterapia a ako vám pomôže v boji s bolesťami

Fyzioterapia je súčasť rehabilitácie, ktorá sa zaoberá liečbou porúch pohybového systému. Liečba využíva manuálne postupy, špeciálne metodiky a koncepty.

Čo je to fyzioterapia

Fyzioterapia predstavuje liečbu, ktorej cieľom je udržať, podporiť alebo obnoviť maximálnu funkčnú zdatnosť alebo spomaliť rozvoj problémov spojených s vrodenou chybou, chorobou a úrazom. Vždy zameriava na organizmus ako celok.

Aké sú pozitívne účinky fyzioterapie 

Fyzioterapia je cielený a previazaný proces, ktorý pracuje s organizmom ako celkom a pomáha mu vrátiť stratené schopnosti, minimalizovať následky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia.

Špeciálna fyzioterapia v Bardejovských Kúpeľoch

Kedy sa odporúča absolvovať fyzioterapiu

Fyzioterapeutické procedúry predstavujú účinnú liečebnú metódu pri boji s ochoreniami pohybového aparátu, pooperačných a poúrazových stavoch, po náhlych cievnych mozgových príhodách, ochoreniach ako sú skleróza multiplex, detská mozgová obrna a mnohých ďalších zdravotných problémoch.

Fyzioterapeutické metódy, ktoré sa využívajú v kúpeľoch

V rámci cielenej rehabilitácie sa v kúpeľoch používajú nasledujúce fyzioterapeutické procedúry:

Individuálne cvičenie

Individuálne cvičenie predstavuje liečebnú telesnú výchovu pod odborným vedením fyzioterapeuta. Počas procedúry fyzioterapeut využíva rôzne fyzioterapeutické cviky individuálne prispôsobené špecifickým potrebám klienta.

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie absolvuje skupina pacientov s podobnými zdravotnými problémami, ktorí pod vedením fyzioterapeuta cvičia vopred pripravenú sériu cvikov

Cvičenie vo vode

Cvičenie vo vode predstavuje druh cvičenia, ktorý využíva priaznivé pôsobenie vody – nadľahčovanie. Prebieha pod odborným vedením fyzioterapeuta skupinovo aj individuálne.

Trakcia chrbtice

Trakcia chrbtice je špeciálna terapeutická metóda, ktorá využíva silu ťahu. Cieľom procedúry je uvoľniť skrátené a tuhé svaly chrbtice a vzdialiť jednotlivé kostenné segmenty. Vykonáva sa manuálne, rukou fyzioterapeuta alebo s pomocou prístroja.

Časté otázky

Fyzioterapia predstavuje liečbu, ktorej cieľom je udržať, podporiť alebo obnoviť maximálnu funkčnú zdatnosť organizmu.

Fyzioterapia sa zameriava prevažne na liečbu porúch pohybového aparátu. Pozrieť všetky indikácie.

Fyzioterapia pracuje s organizmom ako celkom a pomáha mu vrátiť stratené schopnosti, minimalizovať následky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia.

Najvyužívanejšou fyzioterapeutickou metódou je individuálne cvičenie. Pozrieť ďalšie možnosti fyzioterapie v kúpeľoch.

Scroll to Top