Kúpeľná liečba pre deti

Kúpeľná liečba pre deti predstavuje špeciálne liečebné pobyty, ktoré sú určené na pomoc detičkám s rôznymi zdravotnými problémami. Vybavenie detskej kúpeľnej liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia prebieha podobne, ako je tomu pri liečebnom pobyte určenom dospelým poistencom. 

Indikácie kúpeľnej liečby u pacientov do dovŕšenia 18 roku života 

Medzi indikácie kúpeľnej liečby pre deti zaraďujeme napríklad nasledujúce ochorenia: 

 • diabetes mellitus,
 • ťažká obezita,
 • bronchiálna astma,
 • skolióza,
 • psoriáza.

Všetky diagnózy, pri ktorých je deťom indikovaná kúpeľná liečba, upravuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu, konkrétne jeho časť s názvom Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku. Všetky detské indikácie spadajú pod indikačnú skupinu A. 

Ktoré slovenské kúpele poskytujú liečbu detských pacientov

Na liečebné pobyty pre deti sa na Slovensku špecializujú nasledujúce kúpeľné zariadenia: 

 • BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
 • Prírodné jódové kúpele Číž a.s.
 • Kúpele Horný Smokovec s.r.o.
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
 • Kúpele Kováčová s.r.o.
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
 • Kúpele Nimnica a.s.
 • Kúpele Lučivná a.s.
 • Prírodné liečebné kúpele Smrdáky a.s.
 • Kúpele Štós a.s.
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.
Detská kúpeľná liečba v Bardejovských Kúpeľoch

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu pre deti 

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje detským pacientom lekár špecialista, prípadne všeobecný lekár pre deti a dorast na základe odporúčania lekára špecialitu. 

V žiadosti o kúpeľnú liečbu pre deti je možné uviesť aj žiadosť o preplatenie sprievodcu. Automaticky zdravotná poisťovňa prepláca doprovod len pre deti do 3 rokov. Po prekročení tohto veku posudzuje nutnosť potreby sprievodcu individuálne.

V návrhu na kúpeľnú starostlivosť lekár vyberie formu starostlivosti „detská“

Prečítajte si viac o vybavení kúpeľnej liečby v skupine A. Vybavenie liečby v tejto skupine je rovnaké pre dospelých aj pre deti.

Čo by ste mali vedieť o liečebnom pobyte pre deti 

Kúpele pre deti predstavujú nielen možnosť zlepšenia zdravotného stavu, ale taktiež aj možnosť nájsť si nových kamarátov a získať nezabudnuteľné zážitky. 

Okrem liečby, kúpele pripravujú detským pacientom aj rôzny animačný program, a podobne, ako je tomu v nemocnici, nájdeme tu aj školu a materskú školu. 

Časté otázky

Nárok na kúpele má každé dieťa, ktoré splní indikácie kúpeľnej liečby stanovené Indikačným zoznamom.

Indikácie kúpeľnej liečby pre deti upravuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu, konkrétne jeho časť s názvom Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku.

Vybaviť kúpeľnú liečbu pre deti je možné na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Liečebné pobyty pre deti spadajú pod indikačnú skupinu A, čo znamená, že poisťovňa deťom hradí liečebnú starostlivosť, ubytovanie aj stravovanie.

Scroll to Top