Čo sú to indikácie kúpeľnej liečby

Kúpeľné indikácie sú zákonom stanovené diagnózy, pri ktorých je možné absolvovať kúpeľnú liečbu. Celkovo zákon špecifikuje 92 indikácií na kúpeľnú liečbu pre dospelých a 52 indikácií na kúpeľnú liečbu u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok života. Pod jednu indikáciu spadá viacero príbuzných diagnóz. 

Kde hľadať indikácie kúpeľnej liečby

Celý zoznam kúpeľných indikácií sa nachádza v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu. Ten okrem indikácií stanovuje aj ďalšie podmienky, ktoré je nutné splniť pre získanie kúpeľnej liečby hradenej zo zdravotného poistenia. 

Indikácie kúpeľnej liečby
Indikácie kúpeľnej liečby – indikačný zoznam

Prečo sú indikácie kúpeľnej liečby dôležité

indikácie pre kúpeľnú liečbu presne špecifikujú ochorenia, pri liečbe ktorých á kúpeľná liečba nezastupiteľné miesto. Okrem toho upravujú aj ďalšie podmienky kúpeľnej liečby tak, aby kúpeľný pobyt pre príslušnú kúpeľnú indikáciu priniesol pacientovi najvyšší možný úžitok.

V neposlednom rade indikácie kúpeľnej liečby rozdeľujú poskytovateľov kúpeľnej starostlivostlivosti podľa indikácií, ktoré sa v daných kúpeľoch liečia.

Kúpele podľa indikácií

Každá indikácia má špecifickú liečbu a procedúry, ktoré je možné počas liečebného pobytu absolvovať. Aby mohli kúpele poskytovať kvalitnú kúpeľnú liečbu, špecifikujú sa len na niektoré indikácie. Nie každú kúpeľnú indikáciu je preto možné liečiť v hociktorých kúpeľoch. 

To umožňuje pacientovi stráviť liečebný pobyt v zariadení, ktoré má špecialistov na liečbu práve jeho zdravotných problémov. Jednotlivé kúpele sa zvyčajne zameriavajú na liečbu celej indikačnej skupiny, no nie vždy je to pravidlom.  Indikácia kúpeľnej liečby teda zohráva dôležitú úlohu pri výbere kúpeľného zariadenia.

Povolenie liečiť jednotlivé indikácie prideľuje kúpeľom Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Scroll to Top