Doba indikácie kúpeľnej liečby

Doba indikácie kúpeľnej liečby predstavuje obdobie, najneskôr do ktorého konca musí pacient stihnúť absolvovať kúpeľnú liečbu. V opačnom prípade mu jeho nárok na kúpeľnú liečbu zanikne. So stanovenou dobou indikácie sa stretávame napríklad pri onkologických ochoreniach, pooperačných stavoch a kúpeľnej liečbe viazanej na predchádzajúcu hospitalizáciu.

Ako zistiť dobu indikácie kúpeľnej liečby v závislosti od indikácie

Doba indikácie je pre jednotlivé indikácie rôzna. V praxi sa stretávame s dobou indikácie od 3 mesiacov až do 2 rokov. Najdlhšia doba indikácie je pri onkologických ochoreniach. Presnú dobu indikácie pre jednotlivé indikácie stanovuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu.

Čo ovplyvňuje doba indikácie kúpeľnej liečby

Zákonom určená doba indikácie kúpeľnej liečby ovplyvňuje najmä dve dôležité veci:

Doba dokedy je potrebné zaslať návrh na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť poisťovni zaslaný najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie. 

Posledný možný termín nástupu na kúpeľnú liečbu

Doba indikácie ovplyvňuje aj výber (pridelenie) termínu kúpeľnej liečby. Na základe zákona musí  pacient stihnúť nastúpiť na kúpeľnú liečbu pred uplynutím konca doby indikácie kúpeľnej liečby. 

To znamená, že nástupný deň na liečebný pobyt v kúpeľoch musí byť najneskôr posledný deň doby indikácie.

Scroll to Top