Poistenci Union: Viete, ako vybaviť liečebný pobyt v kúpeľoch?

Pridajte sa aj vy k spokojným poistencom Union, ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu. Poradíme, ako postupovať pri vybavovaní liečebného pobytu cez vašu zdravotnú poisťovňu a na čo rozhodne nezabudnúť.

Ako vybaviť Kúpeľný  pobyt cez zdravotnú poisťovňu Union

Vybavenie kúpeľnej liečby v poisťovni Union môžeme zhrnúť do 3 bodov: 

Podanie Návrhu na kúpeľnú liečbu Union

Požiadať o úhradu kúpeľnej liečby v poisťovni Union je možné prostredníctvom štandardizovaného tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu, ktoré vypíše poistencovi navrhujúci lekár. Tlačivo Návrh na kúpeľnú liečbu Union je rovnaké ako aj v iných zdravotných poisťovniach. 

Doručiť poisťovni kompletný Návrh spolu s potrebnými prílohami je poistenec povinný najneskôr 6 týždňov pred koncom jeho platnosti. Urobiť tak môže osobne, prostredníctvom niektorého kontaktného miesta poisťovne alebo poštou. 

Korešpondenčná adresa Union poisťovne: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Vyjadrenie sa k Návrhu zo strany poisťovne

Poisťovňa sa k doručenému Návrhu vyjadrí spravidla do 30 dní. Návrh, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, Union schváli a poistencovi pošle Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby. 

V prípade, že poisťovňa potrebuje k rozhodnutiu o schválení/neschválení kúpeľnej liečby ďalšie informácie, vyzve poistenca k ich doplneniu, prípadne mu zašle Návrh na prepracovanie. 

Ak Návrh nespĺňa zákonné požiadavky na úhradu kúpeľnej liečby, Union pošle poistencovi Oznámenie o zamietnutí kúpeľnej liečby. 

Vybavenie liečebného pobytu poistenec Union 

V prípade schválenia úhrady kúpeľnej liečby pošle poisťovňa poistencovi spolu s Oznámením o schválení úhrady kúpeľnej liečby aj schválený Návrh a zoznam zmluvných kúpeľov, v ktorých môže poistenec svoju liečbu absolvovať.

V poisťovni Union si poistenec vybavuje liečebný pobyt sám aj v skupine A, aj v skupine B. Po dohovore s vybranými kúpeľmi si poistenec s nimi dohodne termín a odošle im kompletný Návrh na kúpeľnú liečbu. 

Čo prepláca poisťovňa Union

Poistencovi, ktorý nastupuje na liečebný pobyt v skupine A, uhrádza zdravotná poisťovňa Union štandardné ubytovanie podľa dohody so zmluvnými kúpeľmi, stravu aj zdravotnú starostlivosť. 

skupine B uhrádza poisťovňa Union poistencovi len náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. 

Deťom schvaľuje Union zdravotná poisťovňa úhradu liečebnej starostlivosti v rozsahu 3 až 4 týždne, pričom výber dĺžky liečby je na rodičoch. Deťom, ktoré nedovŕšili 7. rok života prepláca poisťovňa aj sprievodcu, ktorému hradí náklady spojené s ubytovaním. 

Zvýhodnené liečebné pobyty čakajú aj na poistencov Union, ktorí sa do kúpeľov vydajú ako samoplatcovia

Poistenci Union si môžu vďaka zľavám v niektorých kúpeľoch užiť výhodný liečebný pobyt aj ako samoplatcovia. Zľavy pre poistencov poisťovne Union poskytujú napríklad Bardejovské Kúpele, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Brusno a Kúpele Dudince. 

Prehľad zliav

KúpeleZľava
Kúpele Dudince zľava 6 % na produkt Medical Gold
Bardejovské Kúpelezľava 10 % na liečebné pobyty SENIOR, ŠTANDARD a EXTRA pri minimálnej dĺžke trvania 14 pobytových dní /13 nocí
Kúpele Brusnopri pobyte nad 4 dni 1 základná procedúra zdarma
Kúpele Trenčianske Teplice 5 % zľava na všetky základné liečebné procedúry, 5% zľava na relaxačné procedúry, 5% zľava na ambulantnú kúpeľnú liečbu
Františkovy Lázně20 % zľavy na služby (ubytovacie služby a pobytové balíky, Františkolázeňská liečebná kúra)
Scroll to Top