Poistenci Dôvera: Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu pre poistencov ?

Požiadať o hradenú kúpeľnú liečbu môžu všetci poistenci poisťovne Dôvera, ktorí spĺňajú indikácie kúpeľnej liečby. Zistite, či medzi nich patríte aj vy, a naučte sa, ako jednoducho vybaviť liečebný pobyt cez poisťovňu Dôvera.

Indikácie kúpeľnej liečby Dôvera 

Indikácie kúpeľnej liečby stanovuje Ministerstvo zdravotníctva a sú rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Kompletný zoznam kúpeľných indikácií je možné nájsť v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu.

Ako prebieha vybavenie kúpeľov cez poisťovňu Dôvera

Postup vybavenia kúpeľnej liečby v poisťovni Dôvera je jednoduchý: 

Podanie Návrhu na kúpeľnú liečbu Dôvera

Vybavovanie liečebného pobytu sa začína prostredníctvom podania tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu. Tlačivo Návrh na kúpeľnú liečbu v Dôvere je rovnaké ako aj u iných poisťovní,  no na rozdiel od nich, majú poistenci Dôvery jednu výhodu – navrhujúci lekár môže Návrh do poisťovne Dôvera odoslať elektronicky. 

V prípade klasickej verzie Návrhu je poistenec povinný doručiť ho poisťovni najmenej 6 týždňov pred koncom doby indikácie poštou. 

Korešpondenčná adresa poisťovne Dôvera:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Vyjadrenie sa k Návrhu zo strany poisťovne

K Návrhu, ktorý bol do poisťovne odoslaný elektronicky, sa Dôvera vyjadrí do 5 pracovných dní, ostatné Návrhy sú posudzované do 10 pracovných dní. 

Lekárovi aj poistencovi posiela poisťovňa Dôvera vyjadrenie sa k návrhu SMS správou, prípadne e-mailom. 

Vybavenie liečebného pobytu  

Pacientom v kategórií A pošle zdravotná poisťovňa Dôvera spolu s oznámením o schválení úhrady kúpeľnej liečby aj názov kúpeľov, v ktorých je potrebné pobyt absolvovať. 

Poistenci v kategórií B dostanú spolu s oznámením o schválení kúpeľnej liečby aj zoznam zmluvných kúpeľov, v ktorých môžu svoju liečbu absolvovať. Zároveň od poisťovne dostanú aj jedinečný kód, ktorý nadiktujú vybranému kúpeľnému zariadeniu pri potvrdení rezervácie liečebného pobytu.

Čo uhrádza poisťovňa Dôvera 

Svojim poistencom, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v skupine A, hradí zdravotná poisťovňa Dôvera štandardné ubytovanie podľa dohody so zmluvnými kúpeľmi, stravu aj zdravotnú starostlivosť.

Poistencom v skupine B hradí zdravotná poisťovňa náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Výhody v kúpeľoch majú poistenci Dôvery aj ako samoplatcovia

Na poistencov Dôvery čaká množstvo výhod aj v prípade, ak sa rozhodnú navštíviť kúpele ako samoplatcovia. V mnohých slovenských kúpeľoch môžu poistenci tejto zdravotnej poisťovne využiť zľavy z ceny pobytu až do výšky 13 %. 

Výhodnejšie kúpeľné pobyty čakajú pre poistencov Dôvery z radov samoplatcov napríklad v nasledujúcich kúpeľoch: Bardejovské Kúpele, Kúpele Číž a  Kúpele Trenčianske Teplice. 

Prehľad zliav

KúpeleZľava
Bardejovské Kúpele 10 % na liečebné pobyty Standard, Extra a Senior (pri pobytoch na min. 13 nocí)
Číž10 % na liečebný pobyt Liečba a Liečba Intensiv
Brusno10 % na všetky liečebné, relaxačné a víkendové pobyty
Dudince 6 % z pultových cien balíkových pobytov Medical gold 
Kováčová 10 % na kúpeľný pobyt nad 8 dní (7 nocí)
Lúčky 7 % na liečebný pobyt Premium v mesiacoch január až máj a október až december pri pobyte na 5 a viac nocí7 % na liečebné procedúry
Nimnica5 % na víkendové pobyty Mini, Klasik, Plus, relaxačné pobyty Relax a Relax+ , rekondičný pobyt PREVENT a liečebný pobyt MEDICAL
Nový Smokovec 13 % na všetky pobyty uvedené v cenníku a na webovej stránke kúpeľov
Trenčianske Teplice5 % na všetky druhy liečebných a relaxačných pobytov
Vyšné Ružbachy 10 % na celoročné liečebné pobyty: Komplexný liečebný pobyt, Liečebný špeciál, Seniorský pobyt a Relaxačný pobyt
Sliač10 % na pobyty Klasik, Relax, Ochutnávka kúpeľov, Víkend
Scroll to Top