Poistenci VšZP: Kedy sa máte nárok na kúpeľnú liečbu pre poistencov?

Plánujete absolvovať kúpeľnú liečbu cez VšZP? Pripravili sme pre vás všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pri žiadosti o úhradu kúpeľnej starostlivosti cez VšZP.

Nárok na kúpeľnú liečbu Všeobecná zdravotná poisťovňa

Diagnózy, pri ktorých je možné požiadať o kúpeľnú liečbu, určuje Indikačný zoznam, ktorý je prílohou zákona o zdravotnej starostlivosti. To znamená, že nárok na získanie kúpeľnej liečby nezávisí od zdravotnej poisťovne. Indikácie na kúpeľnú liečbu cez VšZP sú totožné ako indikácie stanovené v prílohe zákona a ako indikácie pre kúpeľnú liečbu cez inú zdravotnú poisťovňu.

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu cez VšZP

Hoci podmienky na získanie kúpeľnej liečby sú v zdravotných poisťovniach rovnaké, proces vybavenia kúpeľnej liečby sa jemne líši. Pri vybavovaní kúpeľnej liečby cez VšZP na vás čakajú nasledujúce úkony: 

Podanie Návrhu na kúpeľnú liečbu Všeobecná zdravotná poisťovňa

Vybavovanie kúpeľov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni začína podaním žiadosti o úhradu kúpeľnej liečby. Za žiadosť o kúpeľnú liečbu je považované doručenie tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu. Tlačivo Návrhu na kúpeľnú liečbu je rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Toto vypísané tlačivo dostane pacient od navrhujúceho lekára a je jedno, či ide o Návrh na kúpeľnú liečbu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej zdravotnej poisťovni, lekár ho vždy vyplní rovnako. 

Prečítajte si viac o tlačive Návrh na kúpeľnú liečbu.

Vyplnený Návrh je potrebné doručiť Všeobecnej zdravotnej poisťovni najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie. Poistenec tak môže urobiť na pobočke poisťovne, prípadne môže Návrh spolu s prílohami odoslať na adresu: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s
Oddelenie zdravotných a revíznych činností
Kúpeľná 5
080 15 Prešov

Vyjadrenie sa k Návrhu zo strany poisťovne

Poisťovňa sa k doručenému Návrhu vyjadrí do 30 dní. Návrh, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, poisťovňa schváli a poistencovi pošle Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby. 

V prípade, ak VšZP potrebuje k rozhodnutiu o schválení/neschválení kúpeľnej liečby ďalšie informácie, písomne vyzve poistenca k ich doplneniu, prípadne mu zašle Návrh na prepracovanie. 

Ak Návrh nespĺňa zákonné požiadavky na úhradu kúpeľnej liečby, VšZP vráti Návrh poistencovi spolu s Oznámením o zamietnutí kúpeľnej liečby. 

Vybavenie liečebného pobytu

V prípade kúpeľnej liečby v úhradovej skupine A, pošle Všeobecná zdravotná poisťovňa schválený Návrh na kúpeľnú liečbu priamo do kúpeľov, ktoré predvolajú pacienta na kúpeľnú liečbu. 

Pri liečbe v skupine B, pošle poisťovňa poistencovi spolu s Oznámením o schválení kúpeľnej liečby aj schválený Návrh a zoznam kúpeľov, v ktorých môže pacient svoj liečebný pobyt absolvovať. Nástup na liečebný pobyt si dohodne poistenec s kúpeľmi individuálne.

VšZP ponúka zľavy v kúpeľoch aj pre poistencov z radu samoplatcov

Okrem poistencov, ktorým Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradí čiastočne alebo plne liečenie v kúpeľoch, zvýhodňuje VšZP aj svojich poistencov, ktorí sa rozhodnú navštíviť kúpele ako samoplatcovia. 

Pre poistencov, ktorých trápi jeden z vážnych civilizačných problémov – obezita alebo bolesti chrbtice, pripravila VšZP v spolupráci s niektorými slovenskými kúpeľmi  nasledujúce liečebné programy:

  • Liečebno-preventívny program OBEZITA
  • Liečebno-preventívny program ZDRAVÝ CHRBÁT. 

Okrem toho môžu poistenci VšZP získať zľavu až do výšky 25 % z ceny pobytu vo vybraných slovenských aj českých kúpeľoch. Ako poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne máte zľavu napríkad v Bardejovských Kúpeľoch, Léčebných lázních Jáchymov či v Kúpeľoch Bojnice. Výška zľavy je v jednotlivých kúpeľoch rôzna.  

Prehľad zliav

KúpeleZľava
Lúčky 10 % zľava na voľno-predajné liečebné procedúry
Františkovy lázne zľava 20 % na „Františkolázeňskou léčebnou kúru“ 
Léčebné lázne Jáchymov 20 % zľava na liečebné pobyty „Tradiční radonová kúra“, „Základní radonová kúra“, „Léčebná kúra bez radonových koupelí“ a „Intenzivní radonová kúra“ 
Bardejovské Kúpelezľava 10 % na liečebné pobyty Štandard, Senior a Extra pri minimálnej dĺžke trvania 14 pobytových dní (13 nocí)
Dudincezľava 10 % na pobyty Medical Gold
Bojnicezľava 10 % na liečebné pobyty v liečebnom dome Mier a Tribeč na pobytové balíky „Klasik“, „Dynamik“, zľava 10 % na víkendové pobyty v liečebnom dome Mier a Tribeč na pobytové balíky „Vital“
Nový Smokovec15 % na všetky liečebné pobyty
Wellness Kováčovázľava 10 % na ústavné liečebné pobyty pre samoplatcov
Brusnozľava 10 % na liečebné pobyty, zľava 10 % na relaxačné pobyty, zľava 10 % na prechodné ubytovanie
Sklené Teplicezľava 10 % na liečebný senior pobyt (5 nocí – od nedele do piatku), zľava 10 % na víkendový liečebný pobyt (2 noci – od piatku do nedele)
Čížzľava 10 % na liečebné pobyty, zľava 10 % na liečebno-preventívne pobyty
Sliačzľava 10 % z cien platného cenníka
Sanatórium Tatranská Kotlinazľava 5 % z ceny ubytovania pri relaxačno-liečebných pobytoch v mimosezónnom období
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovzľava vo výške 2 eura na deň na všetky druhy liečebných pobytov
Slovenské liečebné kúpele Piešťanyzľava 20 % zo vstupného na 1 kultúrny program podľa vlastného výberu v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a.s., poukážka je platná počas pobytu v Kúpeľoch Piešťany a vzťahuje sa na kultúrne podujatia organizované Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s. , zľava 15 % z cenníka pobytov pre držiteľov striebornej Jánskeho plakety , zľava 20 % z cenníka pobytov pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety , zľava 25 % z cenníka pobytov pre držiteľov diamantovej Jánskeho plakety
Kúpeľný ústav F. E. Scherera, Piešťanyzľava 25 % na ubytovacie služby z aktuálneho cenníka (zľava sa nevzťahuje na stravovacie a zdravotnícke služby)
Štószľava 15 % na liečebné pobyty, zľava 15 % na pobyty spojené so speleoterapiou, zľava 15 % na wellness pobyty, zľava 15 % na pobyty spojené so vstupom do Vitálneho sveta
Scroll to Top