Ambulantná kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou

Okrem liečebného pobytu v skupine A a B, môžu poistenci zdravotných poisťovní za istých podmienok absolvovať aj tzv. ambulantnú kúpeľnú liečbu. Pri tomto type liečebnej starostlivosti pacient nebýva v kúpeľoch, ale na svoje procedúry každý deň dochádza, či už z ubytovacieho zariadenia mimo kúpeľov alebo zo svojho domova. 

Pre koho je tento druh kúpeľnej starostlivosti vhodný a ako požiadať o úhradu ambulantnej kúpeľnej liečby z verejeného zdravotného poistenia?

Ambulantná kúpeľná liečba ako nový trend

Ambulantná kúpeľná liečba je vhodná pre ľudí, ktorí z nejakého dôvodu nechcú spájať kúpeľnú liečbu s pobytom v kúpeľoch, majú záujem ubytovať sa v inom ako kúpeľnom zariadení alebo napríklad bývajú priamo v kúpeľnom meste, v ktorom plánujú absolvovať liečbu. 

RADA OD NÁS:

Ambulantná kúpeľná liečba môže byť v niektorých prípadoch vhodnou alternatívou pre pacientov v úhradovej skupine B. Namiesto platenia ubytovania v kúpeľoch podľa cenníka skupiny B, si môžu nájsť lacnejšie ubytovanie v okolí kúpeľov a na svoje procedúry denne dochádzať.

Ako si vybaviť ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou

Ambulantnú kúpeľnú liečbu je možné poskytnúť v indikačnej skupine A aj B. Žiadosť o ambulantnú kúpeľnú liečbu prebieha obdobným spôsobom, ako je tomu pri vybavovaní žiadosti o liečebný pobyt. 

Jedinou zmenou je malé políčko, ktoré lekár zaškrtáva pri kúpeľnej starostlivosti. Kým pri žiadosti o liečebný pobyt lekár v Návrhu na kúpeľnú liečbu zaškrtne pole “ústavná” pri žiadosti o ambulantnú formu kúpeľnej starostlivosti je to políčko “ambulantná”. 

Ako prebieha ambulantná kúpeľná liečba cez poisťovňu 

Po schválení ambulantnej kúpeľnej liečby zdravotnou poisťovňou pacient kontaktuje kúpele a dohodne sa s nimi na termíne absolvovania liečenia. 

Na začiatku liečby, podobne ako je tomu aj pri liečebných pobytoch, pacient absolvuje vstupné lekárske vyšetrenie, na základe ktorého mu lekár predpíše vhodné procedúry a vypracuje tzv. individuálny liečebný plán. 

Po vyšetrení dostane pacient Kúpeľný preukaz s rozpisom procedúr, na ktoré bude denne dochádzať. Pri časovaní procedúr sa väčšina kúpeľov snaží brať do úvahy, že ide o ambulantnú kúpeľnú liečbu a prispôsobiť časovanie procedúr a časové rozostupy medzi jednotlivými procedúrami dochádzaniu pacienta. 

Aký je rozdiel medzi ambulantnou a ústavnou kúpeľnou liečbou?

Ústavná kúpeľná liečba je druh kúpeľnej starostlivosti, počas ktorej je pacient ubytovaný priamo v kúpeľoch. Pri ambulantnej kúpeľnej liečbe pacient v kúpeľoch nebýva, na svoje procedúry každý deň dochádza.

Kto môže absolvovať ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou?

Ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou môže absolvovať každý, kto podľa indikačného zoznamu spĺňa nárok na poskytnutie kúpeľnej liečby uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.

Ako vybaviť ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou?

Získať ambulantnú kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia je možné na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Scroll to Top