Možnosti kúpeľnej liečby pre samoplatcov

Urobte niečo pre svoje zdravie a doprajte si kúpeľnú liečbu ako samoplatca. Kúpeľné pobyty pre samoplatcov, to je dokonalá prevencia chorôb a záruka pevného zdravia.

Samoplatca v kúpeľoch

Okrem množstva pacientov, ktorí kúpele ročne navštívia cez zdravotnú poisťovňu, navštívi kúpele každoročne aj niekoľko tisíc návštevníkov z radov samoplatcov. Kým pacienti využívajúci liečebný pobyt hradený zdravotnou poisťovňou strávia v kúpeľoch niekoľko týždňov, medzi samoplatcami sú obľúbené najmä krátke víkendové pobyty. 

Kúpeľné pobyty pre samoplatcov – dokonalá prevencia 

Do kúpeľov sa už dávno nechodí len kvôli liečbe, ale majú nezastupiteľné miesto aj v prevencii rôznych ochorení. A práve prevencia je hlavný dôvod, ktorý privádza do kúpeľov návštevníkov z radov samoplatcov. Už krátky pár dňový pobyt v kúpeľoch pomáha zlepšiť fyzickú aj psychickú pohodu. 

Nižšie dane vďaka návšteve kúpeľov 

Od 1.1.2018 sú nezdaniteľnou časťou základu dane fyzickej osoby aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Zaraďujeme sem úhradu za poskytnuté kúpeľné procedúry, úhrady za stravu a ubytovanie súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ako aj poplatok za parkovanie.

Na seniorov čakajú zvýhodnené pobyty

Seniori, ktorí majú záujem navštíviť kúpele ako samoplatci, môžu požiadať o štátnu účelovú dotáciu a užiť si tak kúpele za zvýhodnenú cenu. Čítať viac. 

Vydajte sa do kúpeľov ako samoplatca aj s finančnou podporou poisťovne 

Okrem úhrad kúpenej liečby, ktorá je indikovaná zo zákona, ponúkajú všetky naše zdravotné poisťovne rôzne zľavy a bonusy aj na kúpeľnú liečbu pre samoplatcov. 

Poisťovňa Dôvera ponúka svojim poistencom možnosť absolvovať liečebný pobyt ako samoplatca vo viacerých našich kúpeľoch so zľavou do výšky 13 %. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa si pripravila pre svojich poistencov v rámci prevencie 2 špeciálne liečebné pobyty, pri ktorých uhradí svojim poistencom časť nákladov. Ide o pobyty Liečebno-preventívny program OBEZITA a Liečebno-preventívny program ZDRAVÝ CHRBÁT. Okrem toho ponúka poisťovňa svojim poistencom, ktorí využijú kúpeľnú liečbu ako samoplatca, zľavy vo vybraných kúpeľoch do výšky 25%. 

Poistenci zdravotnej poisťovne Union si môžu vo vybraných kúpeľoch pri rezervácii pobytu pre samoplatcu uplatniť zľavy až do výšky 10%. 

Ako vybrať kúpele pre samoplatcu

Vybrať vhodné kúpele pre samoplatcu sa môže zdať byť hotová veda. Viete, na čo sa pri výbere zamerať a ako si vybrať kúpele presne podľa vašich predstáv? Čítať viac. 

Scroll to Top