Dôležité informácie ku kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu

S kúpeľným pobytom cez zdravotnú poisťovňu sa okrem jeho indikácie a procesu vybavenia spájajú aj mnohé ďalšie otázky. Viete, kedy máte nárok na doprovod alebo za akých podmienok môžete absolvovať kúpeľnú liečbu v rámci PN? Všetky dôležité informácie o kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu, nájdete v nasledujúcich sekciách. 

Kontraindikácie 

Kontraindikácie kúpeľnej liečby predstavujú ťažkosti, v dôsledku ktorých nie je možné navrhnúť kúpeľnú liečbu aj napriek existujúcej indikácii. Rozpoznávame všeobecné a špecifické kontraindikácie.

PN a liečba v kúpeľoch 

V prípade absolvovania kúpeľnej liečby na základe odporúčania ošetrujúceho lekára má pacient počas celého pobytu nárok na vystavenie dočasnej práceneschopnosti. 

Právne aspekty

Podmienky nároku na kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia a rozsah jej úhrady presne špecifikuje zákon, ktorý je záväzný pre všetkých poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti.

Pre lekárov

Schválenie pacientovho Návrhu na kúpeľnú liečbu závisí od správnej indikácie kúpeľnej liečby, správnosti vypísania Návrhu kúpeľnej liečby aj doloženia všetkých potrebných vyšetrení a príloh.

Sprievod v kúpeľoch

Sprievod v kúpeľoch uhrádza poisťovňa poistencom, ktorí sú odkázaní na asistenciu. Schválenie resp. neschválenie liečebného pobytu s doprovodom závisí od miery samostatnosti poistenca.

Scroll to Top