Hradená liečba skupina A

Do úhradovej skupiny kúpeľnej liečby A spadajú podľa zákona vážne diagnózy a stavy po niektorých operáciách a úrazoch. Pacientovi, ktorý absolvuje liečebný pobyt skupiny A, poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť aj ubytovanie a stravu v kúpeľoch.

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A

Kúpeľná liečba indikačnej skupiny A je určená pre dospelých pacientov s vážnymi diagnózami a pre deti. Zaraďujeme sem napríklad tieto indikácie: 

  • stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
  • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, 
  • stavy po operáciách dolných siet dýchacích,
  • stavy po úraze alebo operáciách pohybového ústrojenstva,
  • niektoré svalové ochorenia,
  • stavy po gynekologických operáciách,
  • nervovosvalové degeneratívne ochorenia.

Kompletný zoznam všetkých indikácií, ktoré spadajú pod indikačnú skupinu A, určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu

RADA OD NÁS: 

Nie ste si istý, či vaša indikácia spadá pod kúpeľnú liečbu typu A? Overte si to v našom vyhľadávači indikácií.

Ako požiadať o kúpeľnú liečbu skupina A

Požiadať o kúpeľnú liečbu  skupiny A je možné na základe tlačiva Návrh na kúpeľnú liečbu, ktoré vypisuje lekár. Toto tlačivo následne poistenec zanesie do poisťovne a počká na jej vyjadrenie. 

Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť doručený do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred skončením indikácie. Zistite viac o Návrhu na kúpeľnú liečbu tu.

Ako prebieha vybavenie kúpeľného pobytu skupina A

Po schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti skupiny A poisťovňa pošle schválený Návrh na kúpeľnú liečbu priamo do zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácií. 

Poistencovi pošle poisťovňa Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, v ktorom je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástup. 

Liečebný pobyt v skupine A si pacient nemusí vybavovať v kúpeľoch individuálne. Kúpele mu automaticky pridelia termín na kúpeľnú liečbu v závislosti na voľných kapacitách a pošlú Predvolanie na kúpeľnú liečbu. 

V prípade, ak má pacient záujem prispôsobiť si termín liečenia, či dohodnúť sa na nadštandardných službách, môže s touto žiadosťou kontaktovať kúpeľné zariadenie. 

RADA OD NÁS: 

Ak máte preferované kúpeľné zariadenie, v ktorom by ste chceli absolvovať svoju kúpeľnú liečbu v skupine A, napíšte názov tohto zariadenia do pravého horného rohu Návrhu na kúpeľnú liečbu. Ak sa vybrané kúpeľné zariadenie zamierava na liečbu vašej indikácie, poisťovne zvyknú takúto žiadosť akceptovať. 

Návrh na kúpeľnú liečbu_preferované kúpele

Čo uhrádza zdravotná poisťovňa pri kúpeľnej liečbe v skupine A

Poistencovi, ktorý ide na liečebný pobyt cez poisťovňu v skupine A, poisťovňa uhrádza:

Štandardné ubytovanie

Za štandardné ubytovanie je považované ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom alebo v prípade detí ubytovanie vo viac lôžkovej izbe. 

Kompletné stravovanie

Štandardné stravovanie pozostáva z 3 jedál denne – raňajky, obed, večera, ktoré sú prispôsobené individuálnym diétam pacienta. V prípade pacienta s diabetes mellitus pozostáva stravovanie zo špeciálnej prispôsobenej diéty.

Zdravotná starostlivosť 

Každému pacientovi počas liečebného pobytu cez zdravotnú poisťovňu poisťovňa uhrádza priemerne 3 procedúry denne (6 dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov) a lekárske prehliadky. 

Poplatky v kúpeľoch spojené s kúpeľnou liečbou v  skupine A 

Pri absolvovaní liečebného pobytu  skupiny A pacient uhrádza:

Kúpeľný poplatok – poplatok za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákonom stanovený poplatok, ktorého výška je 1,70 € osoba / deň.

Daň z ubytovania

Poplatok, ktorý je odvedený mestu. Konkrétna výška poplatku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením daného kúpeľného mesta. 

Poplatky za nadštandartné služby 

V prípade, ak má pacient záujem o samostatnú izbu, vyšší štandard ubytovania alebo stravovania, môže sa s kúpeľmi dohodnúť na poskytnutí nadštandardných služieb, ktorých cena sa odvíja od aktuálneho cenníka kúpeľného zariadenia. Dostupnosť nadštandardných služieb závisí od voľných kapacít kúpeľného zariadenia.

Viac informácií o poplatkoch, ktoré na vás čakajú počas liečebného pobytu v kúpeľoch, nájdete v článku Aké poplatky zaplatíte pri pobyte v kúpeľnom zariadení.

Špecifiká vybavenia liečenia v skupine A v závislosti od zdravotnej poisťovne

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A?

V indikačnej skupine A sú zaradené vážne ochorenia a stavy po operáciách a úrazoch. Kompletný zoznam všetkých indikácií v skupine A je dostupný v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu. 

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu v skupine A?

Vybavenie liečebného pobytu v skupine A prebieha na základe Návrhu na kúpeľnú liečbu.

Čo uhrádza zdravotná poisťovňa pri liečebnom pobyte v skupine A?

V rámci kúpeľnej liečby v skupine A poisťovňa hradí pacientovi štandardné ubytovanie, stravovanie a všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Aké poplatky hradí pacient pri liečebnom pobyte v skupine A?

Pri kúpeľnom pobyte v skupine A je pacient povinný uhradiť zákonom stanovený kúpeľný poplatok a daň za ubytovanie.

Sú kúpeľný poplatok a daň z ubytovania povinní platiť všetci pacienti v indikačnej skupine A?

Zákon a Všeobecné záväzné nariadenie daného mesta špecifikujú prípady, v ktorých je pacient v indikačnej skupine A oslobodený od platenia povinných poplatkov.

Môžem si vybrať konkrétne kúpele aj pri kúpeľnej liečbe v skupine A?

Každý pacient má možnosť dopísať na Návrh na kúpeľnú liečbu svoje preferované kúpeľné zariadenie. Poisťovňa môže túto požiadavku môže, ale aj nemusí akceptovať.

Môžem si pri liečebnom pobyte v skupine A doplatiť samostatné ubytovanie?

Áno.

Je možné zmeniť termín nástupu na liečebný pobyt v skupine A, ak mi nevyhovuje?

V prípade, ak vám nevyhovuje stanovený termín liečebného pobytu v skupine A, môžete sa so žiadosťou o zmenu termínu obrátiť na kúpeľné zariadenie. To, či kúpele vyhovejú vašej požiadavke závisí najmä od aktuálnych voľných kapacít kúpeľného zariadenia.

Scroll to Top