Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

Kováčová je podhorská obec, rozprestierajúca sa pod výbežkami Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej výške 320 m.n.m. Územie obce patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, charakterizovanej ako mierne suchá až vlhká, s chladnou zimou a s častým výskytom inverzií teplôt vzduchu. Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti). 

História

Náhodným objavením prameňov termálnej minerálnej vody počas geologického prieskumu pri hľadaní uhlia v roku 1898-1899 sa datuje vznik kúpeľného miesta Kováčová. Boli tu založené malé kúpele, ktoré slúžili blízkemu a širšiemu okoliu a na základe osobných skúseností ich vyhľadávali ľudia s pohybovými ťažkosťami. Až v roku 1967 po rozsiahlom geologickom prieskume bol dokončený vrt termálnej vody K1 s teplotou 48,5 °C s veľkou, stabilnou výdatnosťou. Kováčová dostala úplne nové perspektívy. Bol vypracovaný projekt kúpeľov určených predovšetkým pre kúpeľnú rehabilitáciu detí. Ďalšou významnou kapitolou v histórii ŠLÚ Marína bolo rozšírenie kúpeľnej a rehabilitačnej starostlivosti aj pre dospelých pacientov od mája roku 2004. 

Prírodné liečivé zdroje

Prírodným liečivým prostriedkom v Kováčovej je sírano-hydrouhličitanová, vápenato-horčíková, hypotonická termálna voda s teplotou 48,5°C. Vyviera geologickým vrtom z hĺbky 502 m. Kováčovská minerálna voda s obsahom vápnika, horčíka, síranu, hydrokarbonátu a s obsahom 850 mg/lit. voľného kysličníka uhličitého patrí k skupine minerálnych prameňov rozsiahleho termálneho, tzv. zvolensko-badínskeho neogénneho bazénu. Kapacitou 3000 litrov vody za minútu patrí žriedlo v Kováčovej medzi najvýdatnejšie na Slovensku. Fyzikálne a chemické vlastnosti jeho termálnej vody sú mimoriadne priaznivé na balneologické využitie.

Procedúry

 • Diagnostická časť: Vstupné lekárske vyšetrenie, stanovenie individuálneho terapeutického a rehabilitačného plánu, priebežné kontroly, záverečné lekárske vyšetrenie s vyhotovením prepúšťacej správy. Nonstop lekárska pohotovostná služba.   

 • Ošetrovateľská celodenná starostlivosť

 • Liečebná telesná výchova: (individuálna, skupinová), hydrokinezioterapia, plávanie

 • Oddelenie elektroliečby: diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, galvanické prúdy, elektrostimulácia, rebox, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapia 

 • Vysoko výkonný laser IV. generácie

 • Fototerapia: biolampa, colorterapia, solux, horské slnko

 • Liečba prácou (ergoterapia), výchova k sebestačnosti

 • Balneoterapia: bazén s termálnou síranovo-hydrouhličitou, vápenatohorečnatou vodou + zábal, vane, perličkový kúpeľ, škótske streky, vírivky, lastúra, hydromasážne vane s chromatoterapiou a ozonoterapiou, sauna (suchá, parná)

 • Masáže: klasická, reflexná, podvodná, manuálna lymfodrenáž, reflexná masáž chodidiel

 • Termoterapia: parafínové zábaly, rašelina

 • Plynové injekcie

 • Akupunktúra

 • Psychoterapia

 • Liečebná pedagogika, včasná intervencia, kognitívna rehabilitácia

 • Terénne túry, nordic walking

 • Animoterapia: hipoterapia, kanisterapia

 • Šport: ihriská, oddychový areál, fitness, stacionárne bicykle, steppery, Motomed, tenis, stolný tenis…

Hlavné výhody

 • minerálna termálna liečivá voda

 • pokoj a oddych

Liečebný pobyt skupina A

Liečebný pobyt skupina B

Porovnanie hotelov

  Krytý bazén Vonkajší bazén Liečivá voda v objekte Možnosť psa na izbe Parkovanie Bezbariérové izby
Špecializovaný liečebný ústav Marína
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

Ul. Sládkovičova 311/3
Kováčová 962 37
Slovensko